menu

Brightlands Excellence Programma

In de ontwikkeling van de Limburgse economie speelt de samenwerking tussen bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen een belangrijke rol. Campussen vormen het hart van de nieuwe slimme economie. Het Limburgse samenwerkingsmodel ligt aan de basis van het succes van de ontwikkeling van de regio. Naast investeringen in de 'hard ware' zal ook de ‘soft ware’ verder uitgebouwd moeten worden om de triple helix samenwerking optimaal te laten verlopen.

Dit programma biedt per editie een 20-tal Limburgse top potentials de mogelijkheid om zichzelf hierin te ontwikkelen, hun netwerk te versterken en uit te breiden en een concrete bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio in een triple helix format.

Als partner in Brightlands wil Maastricht University, en de School of Business and Economics in het bijzonder, op haar beurt het vliegwiel zijn om de ontwikkeling van de Limburgse top potential te faciliteren. Limburg investeert fors in de kenniseconomie via de ontwikkeling van de vier Brightlands campussen, IBA, de maakindustrie, agro en leisure.

Programma 2017 - 2018

De tweede editie van het Excellence Programme Brightlands is gestart op 14 september 2017 met een bijeenkomst waarin het thema ‘De kunst van Samenwerken’ centraal stond. Andere thema’s die in het programma, dat tot maart 2018 duurt, aan bod komen zijn: ‘Human Capital’, ‘Ondernemen en Durf’, ‘Identiteit, Trots en Kracht’, ‘De toekomst van Health & Life Sciences’ en ‘Nieuw Economisch Perspectief’.


Voor de tweede module van het Excellence Programme Brightlands waren we te gast bij MTB in Maastricht. In deze bijeenkomst draaide het om Human Capital: Hoe krijgen we meer mensen die nu nog niet meedoen in beweging die het leuk vinden c.q energie krijgen om een waardevolle bijdrage aan bedrijf/organisatie/buurt/gemeenschap te leveren.


Op donderdag 7 december 2017 waren we te gast op de Brightlands Maastricht Health Campus.

Jan Cobbenhagen (CEO Brightlands Maastricht Health Campus) vertelde meer over hoe Brightlands Maastricht Health Campus bouwt aan een valorisatie ecosysteem, de deelnemers hebben een "hartklep operatie" uitgevoerd op de Minimaal Invasieve Mitralisklep Simulator onderleiding van Peyman Sardari Nia (Cardiothoracaal chirurg Maastricht UMC+), Pamela Habibovic (Chair IBE) gaf uitleg over de ontwikkelingen in de regeneratieve geneeskunde en PS Medtech liet software zien waarbij je in 3D dwars "door de patiënt" heen kan kijken.

Vooruit komen door innovatief denken, dat doen ze dagelijks op de Brightlands Maastricht Health Campus.

Doel

Samenbrengen, verder brengen en talent ontwikkeling voor het fundament en cement van het nieuwe Limburgs samenwerkingsmodel. De alumni vormen een stevige humuslaag die samen verder bouwen aan de regio.

Doelgroep

De doelgroep voor dit ontwikkeltraject zijn Limburgse top potentials (bright people) in bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke instellingen en kennisinstellingen. De deelnemer onderscheidt zich door zijn/haar ondernemend, innovatieve en verbindend gedrag en organisatie overschrijdende performance.

Curriculum

Het programma bestaat uit een 8-tal modules, deels ingericht naar competentieontwikkeling en leiderschap en deels gekoppeld aan de Limburg Agenda, de sociale agenda, de Brightlands campussen en IBA, gericht op economie en innovatie.

De rode draad van het programma is een triple helix samenwerking, waarbij deelnemers gedurende het programma in subgroepen een actueel vraagstuk onder de loep nemen.