Brightlands Innovation Factory

Soms komen dromen gewoon uit! Maar meestal is er meer nodig dan een goed idee, een paar getalenteerde wetenschappers en een slimme naam om als startup succesvol te zijn. Net zoals voor het succesvol ontwikkelen van een duurzame regionale economie meer nodig is dan het creëren van startups. Uiteindelijk gaat het erom dat bedrijven die startup-fase ook kunnen ontgroeien. Dat ze zich verankeren in deze regio, op een logische plek die nieuwe kansen biedt. En dat is precies wat de Brightlands Innovation Factory faciliteert.

Bootcamp smaak naar meer

Hugo Delissen, directeur Brightlands Innovation Factory: “Vorig jaar faciliteerde Brightlands een succesvolle bootcamp. De uitkomst was een demo day met tien nieuwe startups die zich allemaal bezighouden met materiaalontwikkeling. Er waren echter zoveel aanmeldingen van potentiële bedrijven en ideeën, dat we ze niet allemaal in de bootcamp konden meenemen. Zonde! Gezien de diversiteit van de ontwikkeling van deze bedrijven en ideeën bleek een bootcamp concept voor startups echter ook niet voldoende.” Een belangrijke reden om de Brightlands Innovation Factory op te richten.

Wat is de Brightlands Innovation Factory?

Dit Brightlands-initiatief richt zich zowel op startups op (cross-over) gebieden van materialen, gezondheid, voeding en smart services, als op bedrijven die willen doorgroeien. Uiteraard worden ook - samen met het bedrijfsleven en de wetenschap - nieuwe ideeën uitgewerkt naar businessmodellen voor een startup. Vanzelfsprekend beoogt dit initiatief om nieuwe bedrijvigheid op de Brightlands campussen te laten landen, dan wel elders in deze regio.

Ondersteuning is sleutel tot groei

De Brightlands Innovation Factory helpt startups onder andere door een scoutingmodel op te zetten. Zowel hier in de regio als straks bij hotspots op andere plaatsen in de wereld. Daarbij horen een programma op maat, coaching, het bieden van een fysieke plek op de campussen én het verbinden van talent, markten en investeerders. Hugo Delissen: “Dat doen we uiteraard niet alleen. De Provincie Limburg is betrokken. Daarnaast prijzen wij ons gelukkig dat we een groot mentornetwerk ter beschikking hebben met diverse expertises aan boord. Ook maken we gebruik van een gecommitteerd business-partnernetwerk van bedrijven en investeerders en ontvangen we ondersteuning van LED. We zijn ervan overtuigd dat dit initiatief een sleutel zal zijn naar de groei van onze regionale economie. Maar ook dat wij hiermee de wereld kunnen laten weten dat Brightlands dé plaats is waar oplossingen voor uitdagingen - op het gebied van duurzaamheid en gezondheid - worden bedacht en omgezet in business. Kortom, een uitnodiging om mee te doen.”

Bezoek ook de pagina van de Brightlands Innovation Factory

Brightlands Innovation Factory