Voortvarende start Excellence Programme Brightlands

Met klinkende woorden van bestuursvoorzitter Martin Paul en vice-voorzitter Nick Bos van de Maastricht University werd donderdag 15 september tijdens de aftrap van het Excellence Programme Brightlands bij het Huis voor Hedendaagse Cultuur Marres in Maastricht meteen de ambitieuze toon gezet. Het belang dat ook de provinciale overheid hecht aan deze pilot, waarbij een "topklas" van directieleden uit het openbaar bestuur, bedrijfsleven en ( kennis)instellingen is geselecteerd om hun kennisniveau, netwerk en begrip van de triple Helix-gedachte te versterken, onderstreepte gedeputeerde Twan Beurskens met de portefeuilles Economie en Kennisinfrastructuur.

Het Excellence Programme Brightlands -dat op vrijdag 16 september een inhoudelijke aanvang nam met de module ‘De kunst van het samenwerken’- kent de Maastricht University, Provincie Limburg en LED als founding fathers. Het programma is ontsproten uit de geesten van algemeen directeur Guido Derks van IBA-Parkstad en Wil Rutten, die tevens samen met Ingrid Voncken van Maastricht University School of Business and Economics de programmadirectie voeren.

Het programma bestaat uit een zevental modules die relevante themagebieden voor de gewenste samenwerking en versterking van onderwijs, overheid en bedrijfsleven bestrijken. Buiten theoretische verdieping staat ook het ontwikkelen van human capital centraal. Dit alles in een interactief programma dat het samenspel tussen diverse academische, sociaal-culturele en bedrijfseconomische disciplines behandelt.

Hoge verwachtingen op informele openingsbijeenkomst

In de informele openingsbijeenkomst benadrukte Martin Paul op eloquente wijze het belang van een goede verankering van de universiteit in een grenzeloze Euregio. Volgens de bestuursvoorzitter is de huidige Brightlands ontwikkeling een uitgelezen mogelijkheid om een community te vormen die bestaat uit een partnership of equals. Hierdoor wordt het geheel van Brightlands sterker dan de som van de afzonderlijke onderdelen. Ook vice-voorziter Nick Bos gaf in zijn vergelijking met een zich voortdurend vernieuwend ecosysteem, blijk hooggestemde verwachtingen te koesteren over het Excellence Programme Brightlands. Volgens Nick Bos is deze pilot een mogelijke opmaat naar een te vormen Brightlands Innovation Academy.

Gedeputeerde Twan Beurskens liet zich evenwel niet onbetuigd in zijn optimisme voor Brightlands in zijn algemeenheid en de bijzondere rol die het Excellence Programme Brightlands hierin kan spelen. Volgens de gedeputeerde staan binnen Brightlands drie gedachten centraal die ook in het pilot programma aan bod zullen komen. Het zoeken van samenhang, het vinden van samenwerking en het opzetten van een specifieke systematiek zijn binnen de brede context van Brightlands onontbeerlijk, zo stelde Twan Beurskens.

De avond kende een sfeervolle muzikale omlijsting door de Limburgse sopraan Janine Kitzen, die inmiddels een succesvolle internationale zangcarrière heeft opgebouwd. Ook aanwezig waren Prof. Dr. Mariëlle Heijltjes (hoogleraar Managerial Behavior) en Prof Dr. Jan Cobbenhagen (hoogleraar Knowledge Transfer en directeur van Brightlands Maastricht Health Campus) die beiden verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijk, theoretische componenten van het curriculum. Binnen het programma zal buiten theoretische verdieping ook expressie, performance en cultuur worden opgenomen. Zo zijn kopstukken onder wie hockeyster Maartje Paumen, journaliste Marcia Luyten, Rowwen Hèze-frontman Jack Poels en acteur en artistiek leider Servé Hermans bij het Excellence Programme Brightlands betrokken.

Het Excellence Programme Brightlands heeft excellentie in de meest brede betekenis tot doel. Ook wordt er tijdens de uitloop van het programma, dat in februari 2017 eindigt, voortdurend gewerkt aan en gereflecteerd op relevante projecten binnen Brightlands waardoor de toepasbaarheid van de opgedane kennis centraal staat. Of in de woorden van Marïelle Heijltjes: ,,het draait uiteindelijk toch om de vraag of je de moed hebt, om actie te ondernemen.” De toon is gezet, het Excellence Programme Brightlands is voortvarend gestart.