BCC_gateway

Campussen van Nationaal Belang

Aanjager van een sterkte en duurzame economie

Bloeiende campussen en science parks zijn onmisbaar voor een succesvol innovatiebeleid. Zij fungeren als facilitator en accelerator van regionale en (inter)nationale samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en innovatieve bedrijven.

Op deze toplocaties, waaronder Brightlands Chemelot Campus, worden dagelijks verbindingen gelegd tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven, waardoor het vermarkten van kennis en het omzetten van kennis in daadwerkelijke innovatie van producten, processen, technologieën en platforms wordt versneld. Dit versterkt de concurrentiepositie van het bedrijfsleven in Nederland en hierdoor groeit het nationale verdienvermogen. Campussen en scienceparks vormen letterlijk en figuurlijk de plekken waar toevallige en georganiseerde ontmoetingen leiden tot nieuwe ideeën en bedrijven.

Brightlands Chemelot Campus is 1 van de 10 campussen van nationaal belang.

Nationaal Campussen Overleg

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat stelselmatig onderzoeken welke campussen voor Nederland een hoge bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Uit die onderzoeken, uitgevoerd door Buck Consultants International, komen 10 volwassen campussen naar voren. Deze 10 campussen zijn verenigd in het Nationaal Campussen Overleg, waarvan Brightlands Chemelot Campus voorzitter is. Regelmatig komen deze campussen bij elkaar in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het ministerie van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om best practices te delen, alsmede zaken af te stemmen.

Campussen van nationaal belang
Campussen van Nationaal Belang

Don't miss the latest news

BCC newsletter conversion