Brightlands Chemelot Campus innovation

Innovatieprojecten Brightlands Chemelot Campus

Overheidssteun voor een perfect innovatieklimaat

Brightlands Chemelot Campus is coördinator van en partner in verschillende door de overheid gefinancierde projecten. Dit zijn Europese en nationaal gefinancierde projecten, die een bijdrage ontvangen van de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Nederlandse overheid, de Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen.

Lees meer over onze innovatieprojecten

Biobased
Biobased Materials Plus
Innovatieproject voor biobased materialen
Programma
EU logo, opzuid, limburg
100% Limburg Bike
Governmental support
Programma
EnOp
Project EnOp
Innovatieproject voor het ontwikkelen van energieopslagsystemen en CO2-conversietechnologieën.
Programma
Aerogel
Project BRIMM
Bright Renovatie Isolatie voor woningschil door (Advanced) Materialen en Methodes
Programma

Programma's

  • Interreg Vlaanderen - Nederland

Binnen het Interreg-programma worden grensoverschrijdende projecten gesubsidieerd, tussen Vlaanderen (de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg en West-Vlaanderen) en Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland).  Innovatie is de belangrijkste prioriteit van het programma. 

  • Interreg Noordwest-Europa

Het Interreg-programma voor Noordwest-Europa stimuleert grensoverschrijdende samenwerking om van Noordwest-Europa een belangrijke economische speler en een aantrekkelijke plaats om te werken en te leven te maken, met een hoog niveau van innovatie, duurzaamheid en cohesie.

  • Interreg Euregio Maas – Rijn

Interreg Euregio-Maas-Rijn is een van de 60 Interreg-gebieden in Europa waar middelen van de Europese Unie beschikbaar worden gesteld voor grensoverschrijdende samenwerking. Het gebied bestrijkt delen van België, Duitsland en Nederland. Het programma financiert projecten die betrekking hebben op ten minste één van de vier prioriteiten: Innovatie, economie, sociale integratie en onderwijs, territoriale cohesie.

 

  • Nederlandse regering

De steun van de Nederlandse overheid wordt verleend via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

  • Provincie Limburg

De steun van de Provincie Limburg wordt verleend via (cofinanciering van) projecten of directe subsidies. Daarnaast is de Provincie aandeelhouder van de campusontwikkelingsorganisatie en investeert ze zwaar in de campusontwikkeling met eigen vermogen.

  • Gemeente Sittard-Geleen

De steun van de gemeente Sittard-Geleen gebeurt op verschillende manieren, waaronder netwerkondersteuning, subsidie en als belangrijke partner in onze projecten.

  • OPZuid

Het Operationeel Programma Zuid (OPZuid) is een innovatiesubsidie die bedoeld is om de concurrentiekracht van het zuiden van Nederland verder te bevorderen. OPZuid richt zich op het midden- en kleinbedrijf ( mkb) en versterkt de samenwerking tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen.