Studeren bij Brightlands

AI-hub Brightlands

Partner van het NL AIC netwerk

Een alliantie van bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties brengt de belangrijkste AI-expertise in Limburg samen in de AI-hub Brightlands, met de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen als kern.

Alleen samen kunnen we het!

Samen innoveren en de kansen benutten die artificiële intelligentie en data science te bieden hebben. Over grenzen heen, met als doel om de ontwikkelingen op dit gebied te versnellen als antwoord op de sociale en economische opgaven van onze regio en daarbuiten. Opgaven rond duurzame welvaart en de menselijke maat in de digitale transitie bijvoorbeeld. Maar ook het stimuleren van talentontwikkeling en de innovatiekracht van startups en MKB-bedrijven.

Neem contact op

Persbericht Brightlands AI Academy

AI-hub Brightlands
AI-hub Brightlands
De mens staat centraal

De hub past haar rijke technische kennis op het gebied van data science en AI toe op gebieden zoals de publieke dienst­verlening, publieke veiligheid, duurzame industrie, gezondheid en zorg. Dat doen we met veel aandacht voor de maatschappelijke, ethische en juridische impact van deze ontwikkelingen. De AI-hub Brightlands is er voor iedereen die een stukje van de toekomst naar het leven van vandaag wil halen. Zodat we niet blijven hangen in wat ooit mogelijk zal zijn, maar zoeken naar praktische toepassingen in het hier en nu.

AI-hub Brightlands

Online webinar

Terugkijken
AI-hub Brightlands webinar
AI-hub Brightlands officieel van start
31 mei 2021
Nieuws

Op de hoogte blijven?

Partners van AI-hub Brightlands

De AI-hub Brightlands is een initiatief van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, Universiteit Maastricht, Open Universiteit, Zuyd Hogeschool, VISTA college, Provincie Limburg, Accenture, APG, Gemeente Heerlen, Stadsregio Parkstad Limburg, LIOF, LWV, MKB-Limburg, Regitel, Brightlands Chemelot Campus, Brightlands Maastricht Health Campus en Brightlands Campus Greenport Venlo, Maastricht UMC+, Zuyderland, VDL Nedcar, de Nederlandse Politie en het CBS.

Partners AI-hub Brightlands
Martin Paul
‘Bedrijven en organisaties moeten aanhaken bij de AI-hub Brightlands’
25 februari 2021
Nieuws

Oproep aan Limburgse kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke en andere organisaties: 'Sluit aan bij de AI-hub Brightlands'.

Martin Paul, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht en één van de initiatiefnemers van de AI-hub Brightlands

Neem contact op

Krachtig ecosysteem (AI-hub) Brightlands

Limburg, met de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen als aanjager en kern, heeft een sterke positie op het gebied van kunstmatige intelligentie, datawetenschap en digitalisering. Op de in 2016 gestarte Brightlands Campus in Heerlen is een ecosysteem actief van 80 bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties die zich inzetten voor het ontwikkelen en toepassen van AI en data science.

Faciliteiten in Heerlen

Bovendien maakt de campus deel uit van de vier Limburgse Brightlands Campussen. Ook op de Chemelot Campus in Sittard-Geleen (circulariteit), de Health Campus in Maastricht (gezondheid) en de Food Campus in Venlo (voeding) spelen data science en AI een belangrijke rol. In het omringende ecosysteem bevindt zich eveneens ruime expertise op het gebied van data science en AI, én de ambitie om die verder te ontwikkelen en in te zetten. Dat geldt onder meer voor de industrie, logistiek, het MKB en de ziekenhuizen in de regio. 

Talent voldoende bij AI-hub Brightlands

De hub is verzekerd van de instroom van nieuw talent. In de AI, Data en Computer Science bachelors en masters van de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht leren circa 1000 studenten de ins en outs van machine learning, imaging, cognitieve robotica, explainable AI, mens-machine interactie, optimalisering en speltheorie. De specialisaties Applied AI en Human Interaction van de ICT-opleiding van Zuyd Hogeschool faciliteren een directe doorstroom naar aansluitende masters van de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit. VISTA College completeert de doorlopende leerlijn met een aansluiting op de HBO-ICT bachelor en AI-opleidingen van Zuyd Hogeschool.

game changer

ELSA Labs als toekomst van mensgerichte AI

AI heeft invloed op de hele maatschappij. Daarom zit er, naast een juridische en sociale, ook nadrukkelijk een ethische component aan. Het gebruik van algoritmes, fundamenteel onderzoek naar deep learning, het moet allemaal gebeuren binnen de grondrechten en privacyregels die er zijn. In Europa kiezen we voor mensgerichte AI. Dat betekent dat AI moet worden toegepast op een manier die wij als maatschappij verantwoord en nuttig vinden. Dat we samen afspraken moeten maken. Dat we de privacy beschermen en discriminatie voorkomen. Daarom worden er in Nederland ELSA-labs opgericht. ELSA staat voor Ethical Legal and Societal Aspects, de ethische, juridische en maatschappelijke kant van data science en AI dus. Ook in deze labs werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. De Brightlands Smart Services Campus is bezig met de oprichting van één van de eerste vier ELSA-Labs, wij richten ons vooral op armoede en het bestrijden van schulden.

meeting-techruption-collaboration-on-poverty
Armoedepreventie met multi-party computation
Ontdek MPC met Brightlands Techruption
Case

NL AI Coalitie

Om de AI-hub Brightlands te realiseren, ontvangt de hub;de zogeheten kickstartfinanciering van de Nederlandse AI Coalitie, waarmee ze; een bijdrage kan leveren aan de ambities van de NL AI Coalitie om Nederland een leidende rol te bezorgen op het gebied van Artificiële Intelligentie.

Met de vorming van de hub wordt gevolg gegeven aan het AINED rapport ‘Versnellen, vergroten en verbinden’ en de Actieagenda van de Nederlandse AI Coalitie, waarvan het realiseren van één nationaal AI-netwerk één van de pijlers is. Naast de AI-hub Brightlands zijn eerder ook de AI-hub Amsterdam, AI-hub Brainport, AI-hub Zuid-Holland, AI-hub Oost-Nederland, AI-hub Noord Nederland en AI-hub Midden Nederland van start gegaan in het kader van de NL AI Coalitie. Samen fungeren de AI-hubs als gezamenlijk aanspreekpunt voor bedrijven en kennisinstellingen in de regio die willen werken met AI, verbonden in de NL AI Coalitie.

NL AI Coalitie

Neem contact op met de AI-hub Brightlands

AI-hub Brightlands

Lees meer over AI-hub Brightlands

bssc_aihub
Kick-off partnermeeting AI-hub Brightlands
27 mei 2021
Event
Brightlands AI Academy
Brightlands AI Academy
Driving smart innovation
Programma
Maxima BSSC
Koningin Máxima spreekt met experts over mensgerichte en verantwoorde AI
15 maart 2021
Nieuws
BSSC_AIcursus
Populaire AI-cursus nu ook in het Nederlands
23 maart 2021
Nieuws
Martin Paul
‘Bedrijven en organisaties moeten aanhaken bij de AI-hub Brightlands’
25 februari 2021
Nieuws
bssc_aihub
AI-hub Brightlands van start in Heerlen
26 februari 2021
Persbericht
BSSC_aicoalitie
NL AI Coalitie bezoekt Brightlands ecosysteem
30 oktober 2020
Nieuws