bssc_aihub

AI-hub Brightlands

Partner van de NL AIC

AI-hub Brightlands is de Limburgse alliantie van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties, die met Artificial Intelligence maatschappelijke en bedrijfsuitdagingen aanpakt. 

Vacatures

Subsidiecoördinator AI-hub Brightlands (0,8-1,0 fte)
Brightlands Smart Services Campus
Vacature

AI-hub Brightlands is verbinder, initiatiefnemer en facilitator van quadrupel samenwerkingen en verzorgt kennisdisseminatie van AI.

AI-hub Brightlands profileert zich op het gebied van Brede Welvaart, Grensoverschrijdende Samenwerking en Ondersteuning van het MKB.

AI-hub Brightlands heeft haar propositie beschreven. In deze propositie is tevens de ontwikkelagenda van AI-hub Brightlands beschreven. Wij nodigen u uit deel te nemen aan de AI-hub Brightlands en ons ecosysteem te versterken. Geef uw belangstelling hier aan.

MIT-regeling

Lees meer over lancering MIT-regeling voor ondersteuning AI-projecten van mkb

NL AI Coalitie
AI-hub Brightlands  is Partner van de Nederlandse AI coalitie

Onze missie

AI-hub Brightlands heeft als doel AI-expertise in Limburg samen te brengen om sociale en economische opgaven in Limburg op te lossen. Met haar partners werkt AI-hub Brightlands aan de AI bouwstenen Data Delen, Mensgerichte AI, Research en Innovatie, Startups en Scaleups, Human Capital en is actief in de toepassingsgebieden Publieke Dienstverlening en Veiligheid, Financiële Dienstverlening, Zorg en Gezondheid en Technische (proces)industrie, Gebouwde Omgeving en Onderwijs. Daarnaast helpt AI-hub het MKB bij digitaliseringsvraagstukken.

AI-hub Brightlands

Oproep aan Limburgse kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke en andere organisaties: 'Sluit aan bij de AI-hub Brightlands'.

Martin Paul, oud-voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht en één van de initiatiefnemers van de AI-hub Brightlands
 

Ontwikkelagenda van de AI hub Brightlands

Lopende projecten 2021
 

 

Projecten in voorbereiding 2022 + 
 

 • EdTech -  toepassing van AI in het onderwijs
 • AI in de Gebouwde Omgeving
 

Onze activiteiten
 

 

    Initiatiefnemers

    De AI-hub Brightlands is een initiatief van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, Universiteit Maastricht, Open Universiteit, Zuyd Hogeschool, VISTA college, Provincie Limburg, Accenture, APG, Gemeente Heerlen, Stadsregio Parkstad Limburg, LIOF, LWV, MKB-Limburg, Regitel, Brightlands Chemelot Campus, Brightlands Maastricht Health Campus en Brightlands Campus Greenport Venlo, Maastricht UMC+, Zuyderland, VDL Nedcar, de Nederlandse Politie en het CBS.

    Partners AI-hub Brightlands

    Neem contact op met AI-hub Brightlands