Crowdmotion

hallo [at] crowdmotion.nl

Crowd Motion
Smedestraat 2 6411 CR Heerlen, Nederland (Google Maps)

De omzet van de Nederlandse online retailsector groeit al jaren en de verwachting is dat de dubbele groeicijfers zich in de komende jaren zullen blijven voortzetten. De vraag naar logistieke dienstverlening waaronder het thuis bezorgen van pakketjes stijgt hierdoor sterk. Deze groei heeft ook een keerzijde.

Duurzame groei

Steden raken verstopt en de CO2 uitstoot neemt toe. Dit heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid en leefbaarheid van de bewoners. De grenzen van de bezorging raken steeds meer in zicht. Het huidige logistieke systeem dat vooral inzet op meer vervoersbewegingen, biedt geen adequaat antwoord op deze keerzijde.

Duurzame groei vraagt om een intelligenter gebruik van bestaande infrastructuur. Eén van die innovatieve manieren om meer te doen met het huidig systeem is door gebruik te maken van de deeleconomie.

Crowdshipping

Crowdmotion ziet een kans in de onbenutte capaciteit van bestaande vervoersbewegingen. Bij crowdshipping of crowd-sourced delivery wordt gebruikgemaakt van technologie om verzenders te koppelen aan alledaagse mensen, die vervolgens worden ingezet als koerier ten behoeve van pakketbezorging. De groeiende vraag en de bestaande vervoersbewegingen op een laagdrempelige en intelligente wijze bij elkaar brengen is onze drive en uitdaging. Door smarte technologie te koppelen aan de bestaande vervoersbewegingen ontsluit je deze ‘mobility of the crowd’. Technologische innovatie is daarbij voor ons geen doel op zich. Het moet van zichtbare meerwaarde zijn en aansluiten bij ons dagelijks handelen om geaccepteerd en dus succesvol te worden.

Samenwerking

Crowdmotion wil graag met andere logistieke initiatieven en kennisinstituten samenwerken om de ‘mobility of the crowd’ verder uit te bouwen en te realiseren in Limburg en ook daarbuiten. Het bouwen en implementeren van een real-time decision platform om vraag en aanbod te matchen is daar een belangrijk onderdeel van.

Bekijk alle bedrijven op Brightlands Smart Services Campus.

Overzicht

Over Brightlands Smart Services Campus

Techruption Innovation program for corporate enterprises
Brightlands Techruption
Innovate. Co-create. Accelerate.
Programma
Data Science
Data science bij Brightlands
Innoveren met behulp van data science
Overzicht
BSSC bedrijven
Kom in contact met 80+ succesvolle bedrijven in Smart Services
Bedrijven op Brightlands Smart Services Campus
Overzicht

Lees meer over...