Belastingdienst

Belastingdienst Kantoor Heerlen
Kloosterweg 22 6412 CN Heerlen, Nederland (Google Maps)

 

De Belastingdienst werkt volgens de volgende uitgangspunten:

Eerlijk spel
We behandelen burgers en bedrijven op gelijke, onpartijdige, respectvolle en ondersteunende basis. Deze aanpak vergroot het vertrouwen in de Belastingdienst en versterkt haar autoriteit. Werkt snel We organiseren onze activiteiten zodanig dat burgers die recht hebben op supplementen, hun maandelijkse inkomenssteun op tijd ontvangen. Degenen die aangifte doen, worden duidelijk en snel geïnformeerd over de afhandeling. We zijn ons er ook van bewust dat import- en exportcontroles zo kort mogelijk moeten duren.

Beschermend
De samenleving verwacht van ons dat we handelen tegen diegenen die bewust met regels en voorschriften omgaan. De Belastingdienst beschermt de samenleving tegen fraude met fiscale en sociale zekerheidssupplementen. Ook tegen personen en organisaties die zich bezighouden met fraude in de sociale dienstverlening of in onroerend goed of bijvoorbeeld in de handel in drugs of vuurwapens.

Doorzichtig
Burgers en bedrijven willen weten wat hen te wachten staat en hebben hierover duidelijke en ondubbelzinnige informatie nodig. De Belastingdienst heeft nog steeds de gewoonte om veel brieven rond te sturen in de blauwe enveloppen die iconen van de Administratie zijn geworden. Gemiddeld ontvangt een belastingbetaler 8 brieven per jaar. Af en toe veroorzaken deze ergernis of verwarring omdat er meer brieven worden verzonden dan strikt noodzakelijk is en soms moet men lang op een brief wachten. De letters passen niet meer in deze tijd en we staan ​​op het punt er iets aan te doen. In de nabije toekomst hebben belastingbetalers en ontvangers van supplementen op elk moment toegang tot hun fiscale enquête.

Correct
We doen er alles aan om u op elk moment correct te informeren. U rekent erop dat de antwoorden die u krijgt van de taxline absoluut correct zijn, net als de brieven die u ontvangt. Als u ondernemer bent, vertrouwt u erop dat u geen correcties op uw belastingaangifte ontvangt nadat het belastingtijdvak is verstreken.

Partnerships
Alleen door samenwerking in samenwerkingsverbanden kan de Belastingdienst haar werk goed doen. Er is een toenemende behoefte aan samenwerking om informatie te verzamelen en te delen, onze service te verbeteren en effectiever toezicht mogelijk te maken.

Bekijk alle bedrijven op de Brightlands Smart Services Campus

Terug

Over Brightlands Smart Services Campus

Brightlands Smart Services
Slimme digitale diensten bij Brightlands
Slimme digitale diensten die het leven van morgen verbeteren
Overzicht
Data Science
Data science bij Brightlands
Innoveren met behulp van data science
Overzicht
Techruption Innovation program for corporate enterprises
Brightlands Techruption
Innovate. Co-create. Accelerate.
Programma

Lees meer over...