Data Science

Data science bij Brightlands

Innoveren met behulp van data science

Brightlands Smart Services Campus is een uitstekende plek voor bedrijven, instellingen en onderzoekers die data science willen inzetten om slimme digitale diensten te ontwikkelen. 

De data science community van Brightlands Smart Services Campus ontwikkelt slimme digitale diensten die de wereld gezonder, veiliger en duurzamer maken. Kennis uit de wetenschap die leidt tot nieuwe producten bij bedrijven, en kennis uit bedrijven die dankzij onderzoekers en studenten nieuwe toepassingen krijgt. Gestimuleerd door hechte samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Zo realiseren we met behulp van data internationale doorbraken op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. Brightlands helpt op deze manier start-up-, mkb- en corporate bedrijven  te groeien en ondersteunt overheidsinstellingen, zoals KVK en de Belastingdienst, bij toepassingen van big data.

Ontdek de campus community

BSSC UM
Universiteit Maastricht op de Smart Services Campus
Data science en econometrie bij UM
Opleidingen
Online leren
Open Universiteit op de Smart Services Campus
OU opleidingen en onderzoek
Opleidingen
BSSC zuyd
Zuyd Hogeschool op de Smart Services Campus
ICT en data intelligence onderwijs
Opleidingen
BSSC T4SS
Omscholen naar ICT via het project Train4smartservices
In anderhalf jaar een IT professional
Programma

Innovatieprogramma Techruption

Brightlands helpt corporate bedrijven en overheidsinstellingen te innoveren met data science en digitalisering. Het unieke innovatieprogramma Brightlands Techruption ondersteunt slimme data scientists met het identificeren van nuttige nieuwe technologieën, met het overwinnen van digitale uitdagingen en met het co-creëren van slimme digitale diensten. Met de hulp van kennisinstituten pak je samen onderwerpen aan als data science, artificial intelligence, blockchain, self sovereign identity, multi party computation, legal analytics en besluitvorming. Zo kunnen corporate bedrijven meer commerciële waarde creëren en overheidsinstellingen effectiever worden.

Innovatieprogramma Techruption

Data Science

Data science onderwijs

Maastricht University, Open Universiteit en Zuyd Hogeschool verzorgen data science-opleidingen op Brightlands Smart Services Campus. Maastricht doet dat via het Brightlands Institute for Smart Society (BISS) en de Open Universiteit doet dat via Your Academy. De opleidingen sluiten aan op de actuele vraagstukken uit het bedrijfsleven en onderzoeksinstituten. Ze leiden specialisten op die concrete vraagstukken begrijpen, de verbinding leggen met de maatschappij en die de data ontsluiten waaraan behoefte is. Omdat dataspecialisten schaars zijn en steeds meer bedrijven technische mensen zoeken die data kunnen lezen en ontsluiten en de nieuwste technologie kunnen toepassen, is de baanzekerheid van de opleidingen groot. Bekijk hier de onderwijsinstellingen en wat ze te bieden hebben.

Data Science

Data science onderzoek

Er zijn twee kennisinstituten - die onderwijs en onderzoek combineren - op de campus. Zij doen aan data science onderzoek. BISS doet onderzoek naar Smart Services, Smart Health, Smart Decision Making, Smart Ethics, Smart Data Science en Smart Brain. Centre for Actionable Research van de Open Universiteit (CAROU) doet onderzoek op terreinen als Smart City, Sustainability, Data Science, Artificial Intelligence, Social Innovation en Business Analytics. Ook bedrijven zoals TNO of (semi-)overheidsinstituten zoals CBS doen data science onderzoek op Brightlands Smart Services Campus. Hier vind je hun verhalen:

BSSC BISS
Kennisinstituut Brightlands Institute for Smart Society
Studeren en onderzoeken bij BISS
Opleidingen
BSSC CAROU
Kennisinstelling CAROU op de Smart Services Campus
Studeren en onderzoeken bij Open Universiteit
Opleidingen
Human Data Interaction Lab
Human Data Interaction Lab
Onderzoekslab op de campus
Faciliteit
BSSC BISS
Onderzoeksinstituut TNO
Gedeelde missie in data, onderzoek en innovatie
Faciliteit
BSSC CBS
Kennisinstituut CBS
Experts in data-infrastructuur, dataverwerking en privacy
Faciliteit

Lees meer over...