Brightlands Smart Services Campus subsidieprogramma's

Innovatieprojecten Brightlands Smart Services Campus

Overheidssteun voor perfect innovatieklimaat

Brightlands Smart Services Campus is coördinator van en partner in verschillende door de overheid gefinancierde innovatieprojecten. Dit zijn projecten die een bijdrage ontvangen van de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Nederlandse overheid, de (Nederlandse) Provincie Limburg en de Gemeente Heerlen. Projecten en initiatieven als Blockstart, QRM 4.0, het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid en het MKB Datalab Limburg zijn actuele voorbeelden.

Programma's

  • Interreg Vlaanderen - Nederland

Binnen het Interreg-programma worden grensoverschrijdende projecten gesubsidieerd, tussen Vlaanderen (de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg en West-Vlaanderen) en Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland). Innovatie is de hoofdprioriteit van het programma. Het project van Brightlands Smart Services Campus gefinancierd door Interreg Vlaanderen - Nederland is: Train4smartservices

  • Interreg Noordwest-Europa 

Het Interreg Noordwest-Europa-programma bevordert transnationale samenwerking om van Noordwest-Europa een belangrijke economische speler en een aantrekkelijke plek te maken om te werken en te leven, met een hoog niveau van innovatie, duurzaamheid en cohesie. De projecten van Brightlands Smart Services Campus die worden gefinancierd door Interreg Noordwest-Europa zijn: Blockstart en Digital Deconstruction

  • Interreg Euregio Maas-Rijn

Interreg Euregio Maas-Rijn is een van de 60 Interreg-gebieden in Europa waar middelen van de Europese Unie beschikbaar worden gesteld voor grensoverschrijdende samenwerking. Het gebied beslaat delen van België, Duitsland en Nederland. Het programma financiert projecten die betrekking hebben op ten minste een van de vier prioriteiten: innovatie, economie, sociale integratie en onderwijs, territoriale samenhang. Het project van Brightlands Smart Services Campus gefinancierd door Interreg Euregio Maas-Rijn is QRM4.0, mensgerichte en gedigitaliseerde productie om productietijd te verkorten.

  • Stedelijke innovatie-actie

Urban Innovative Actions (UIA) is een initiatief van de Europese Unie dat stedelijke gebieden in heel Europa middelen biedt om nieuwe en experimentele oplossingen te testen om stedelijke uitdagingen aan te gaan. Het project van Brightlands Smart Services Campus gefinancierd door UIA is project: w(e).service.heerlen.

Programma's Heerlen
  • Nederlandse overheid

De steun van de Nederlandse overheid wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die steun heeft het project Expertisecentrum Cyberweerbaarheid (ECCW) als resultaat.  Het project MKB Datalab Limburg is gefinancierd met een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Provincie Limburg.

  • Provincie Limburg

De steun van de (Nederlandse) Provincie Limburg wordt verleend via gefinancierde projecten of directe subsidies. Als aandeelhouder van Brightlands Smart Services Campus investeert de Provincie in de campusontwikkeling met eigen vermogen. 

  • Gemeente Heerlen

De steun van de gemeente Heerlen gebeurt op verschillende manieren, waaronder netwerkondersteuning, subsidie ​​en als een belangrijke partner in onze projecten.

Bekijk de projecten

BSSC T4SS
Omscholen naar ICT via het project Train4smartservices
In anderhalf jaar een IT professional
Programma
bssc blockstart header
Innovatieproject Blockstart
Verklein risico’s met blockchain voor MKB
Programma
Circulair bouwen Heerlen
Innovatieproject Digital DeConstruction
Smart Services voor circulaire bouw
Programma
ECCW Heerlen
Expertisecentrum Cyberweerbaarheid
Handvatten om cyber security voor het MKB te verbeteren
Programma
BSSC qrm
Innovatieproject QRM4.0
Steunt MKB's bij het verkorten van hun doorlooptijden
Programma
BSSC MKB Datalab
MKB Datalab Limburg
Praktisch advies en ondersteuning voor ondernemers met digitaliseringsvragen
Programma

Neem contact op

Roelof Cohlst
Project Manager
roelof.cohlst [at] brightlands.com
Expert

Stel je vraag

Lees meer over...