Vacature

Programma- en projectontwikkelaar

De Brightlands Smart Services Campus is als organisatie volop in beweging. De Campus brengt een netwerk van bedrijven, onderwijsinstellingen en (semi) overheid samen die zich inspannen om van Limburg een innovatieve daadkrachtige regio te maken op het gebied van smart services. Smart services zijn intelligente diensten die door intelligent informatiegebruik economische meerwaarde creëren.

De Brightlands Smart Services Campus is een Campus voor hoogwaardige producten en diensten gericht op smart services die spin-offs, start-ups en andere samenwerkingsverbanden naar de markt brengt en middels nieuw geacquireerde bedrijvigheid de markt versterkt en vergroot. Door business, (toegepast) onderzoek en onderwijs samen te brengen in één uniek open innovatie ecosysteem is Brightlands Smart Services Campus de hotspot op het gebied van smart services. 

Het is een unieke plaats waar innovatieve startups, corporate bedrijven, vooruitstrevende kennisinstellingen en onderzoekers, docenten, studenten en business / product developers en strategen via projecten en programma’s samenwerken aan innovatieve oplossingen voor nu en de toekomst. 

De belangrijkste opdracht van de Brightlands Smart Services Campus organisatie is het verder ontwikkelen van de campus community en daarmee het aantal waardevolle samenwerkingen en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van smart services.

In het kader van de ontwikkelingen op de Smart Services Campus zijn wij opzoek naar een

Programma- en projectontwikkelaar (0,8-1,0 fte)
In deze functie rapporteer je aan de Manager Community Development en werkt nauw samen c.q. stemt intensief af met enerzijds (intern) collega Business Developers en Programma Managers en Projectleiders en anderzijds (extern) de kennisinstellingen, bedrijven, deelnemers en overige betrokken partners in het eco-systeem van de Campus. 

Taken en verantwoordelijkheden
Als Programma- en projectontwikkelaar is het je opdracht om in co-creatie met enerzijds bedrijven (zowel aanbieders alsook gebruikers) en anderzijds kennisinstellingen innovatieve programma’s en projecten te ontwikkelen op het gebied van smart services. De Programma- en projectontwikkelaar heeft daarnaast als belangrijke taak om voort te bouwen op deze programma’s en projecten en zorg te dragen voor het realiseren van een community daarbinnen. 

Dit doet hij/zij door het slim mobiliseren van uitstekend ontwikkelde (wereldwijde) netwerken en een ontembare wil om te winnen en bij te dragen aan de groeidoelstellingen van de Campus. 

Je belangrijkste taken zijn:

 • Je belangrijkste deliverable is het creëren en coördineren van de vormgeving van (nieuwe en voortbouwende) inhoudelijke programma’s en projecten samen met de kennispartners en bedrijven en gebruikers; 
 • Je bent verantwoordelijk voor zowel de aanbod-gedreven als vraag-gestuurde initiatie, vormgeving en ontwikkeling van nieuwe programma’s en projecten binnen het Campus-ECO-systeem op het gebied van Smart Services in de brede zin des woords;
 • Je analyseert belangrijke ontwikkelingen en behoeftes, zowel vraag- als aanbodgericht, in de markt en bij de kennisinstellingen, weet deze op waarde te schatten, mogelijkheden en onmogelijkheden te identificeren, (partijen en initiatieven) bijeen te brengen en om te zetten in nauwe afstemming tot integrale business cases, programma-voorstellen en projectplannen, inclusief waar nodig het (helpen) vinden van financieringsbronnen en / of subsidies;
 • Je bouwt aan een breed netwerk, zowel regionaal, nationaal als internationaal, door middel van bedrijfsbezoeken, conferenties, netwerkbijeenkomsten en het volgen van relevante publicaties, en weet hieruit initiatieven tot het versterken van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe programma’s en projecten te herleiden; 
 • Je draagt zorg voor een florerende community, waarbij deelnemers waarde toevoegen aan het ecosysteem én waarde ontlenen aan ditzelfde ecosysteem;
 • Je beoordeelt initiatieven en activiteiten binnen bedrijven en herkent ontwikkelkansen en synergievoordelen in relatie tot mogelijke programma’s en projecten op de campus;
 • Je stuurt het gehele proces aan, van signalering, initiatie en ontwikkeling, bijeenbrengen van partijen, ontwikkeling van de plannen, vinden van financiering voor de plannen en het opstarten van dergelijke nieuwe activiteiten tot en met de overdracht aan de betreffende projectleider(s) voor de uitvoering;
 • Je draagt daarmee ook bij aan het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor de Campus en zorgt ervoor dat relevante subsidies / financiering (samen) worden binnengehaald. 

De juiste kandidaat
Ben jij de juiste persoon voor deze functie? Dan voldoe je tenminste aan de volgende functie-eisen en eigenschappen:

 • WO werk- en denkniveau in combinatie met minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
 • Interesse in en eigen ervaring met het inhoudelijke veld van Smart Services in brede zin;
 • Je hebt kennis en ervaring opgedaan in programma en projectontwikkeling, ook en vooral in verbinding met kennisinstellingen en samenwerking met bedrijfsleven;
 • Je hebt ervaring en affiniteit met het vinden van financieringsmogelijkheden / subsidies voor nieuwe innovatieve onderzoeks-, onderwijs- of ontwikkelprojecten;
 • ·Je spreekt enerzijds de taal van de wetenschap en het onderwijs, maar anderzijds ook de taal van de ondernemer (groot en klein); je bent als ‘tolk’ in staat deze bij elkaar te brengen;
 • Je kunt projectmatig en gestructureerd werken, maar ben niet ‘puur’ een projectleider; je bent in staat om diversiteit, verschillende gedachten, verschillende ambities, diverse ideeën en verschillende belangen bij elkaar te brengen, te verbinden en tot nieuwe / hernieuwde / voorgezette samenwerkingen te laten leiden;
 • Duidelijke visie op en affiniteit met thema’s op de campus en in het ECO-systeem en de (on-) mogelijkheden daarin voor de partners;
 • Ondernemende, creatieve, out of the box denkende en resultaatgerichte persoonlijkheid die goed tot zijn / haar recht komt in een dynamische (inhoudelijke) omgeving; een echte zelfstarter met de daarbij passende zelfsturende houding;
 • Je bent een verbinder en ontwikkelaar, die partijen bijeen weet te brengen en – op inhoud – tot samenwerking weet te brengen, met een lange-termijnfocus en de vasthoudendheid om gestelde (programmatische en inhoudelijke vernieuwende) doelen te realiseren;
 • Je inventariseert proactief enerzijds de wensen en behoeften van potentiële campusbewoners en –deelnemers (vraag-sturing) en anderzijds de ambities en mogelijkheden vanuit de partner-kennisinstellingen (aanbod-sturing) en speelt hier actief maar vooral verbindend op in;
 • Je bent een effectieve netwerker; iemand die niet enkel vraag en aanbod bij elkaar kan brengen, maar kansen ziet, vraag creëert en vanuit executie weet om te zetten naar nieuwe activiteiten, programma’s en projecten;
 • Je bent in staat om initiatieven over te dragen aan het (beoogde) projectteam en de (beoogde) projectleider(s) en zelf weer op weg te gaan naar het volgende nieuwe thema / onderwerp wat tot wasdom gebracht moet worden en tot een volgend (gesubsidieerd) project moet leiden;
 • Jouw beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift, is uitstekend.

Solliciteren
Je kunt solliciteren door je CV met motivatie te sturen aan vacature.smartservices@brightlands.com, onder duidelijke vermelding van de betreffende functie. 

Wie bieden
Een uitdagende functie met flexibele werktijden in een innovatieve organisatie en omgeving, met ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en marktconforme arbeidsvoorwaarden. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Want to stay up to speed with the latest from Brightlands? Register for our newsletter?

Sign me up!