menu

Vacancy

Property Manager

De organisatie

Brightlands Chemelot Campus is als organisatie volop in beweging. De campus vormt samen met Chemelot Industrial Park een van de grootste research-en industrielocaties in Europa. Als campus van nationaal belang ambieert Brightlands Chemelot Campus om in Europa de technologische hotspot op het gebied van hoogwaardige materialen te worden. Door business, (toegepast) onderzoek en onderwijs samen te brengen in één uniek open innovatie ecosysteem is dat mogelijk. De campus creëert hiermee de meerwaarde die nodig is om bij te dragen aan de mondiale vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en gezondheid.

Bestaande en nieuwe bedrijven (van multinationals tot start-ups), kennis- en opleidingsinstituten vormen samen een innovatieve community die nationaal en internationaal studenten, onderzoekers en ondernemers aantrekt in advanced materials (material sciences) en advanced processes (chemistry, process technology). De campus heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een plek waar nu ruim 1900 kenniswerkers werkzaam zijn en meer dan 600 studenten bij meer dan 80 bedrijven en kennisinstituten. De strategie is erop gericht de campus versneld verder te ontwikkelen tot een excellente community van meer dan 100 bedrijven en tenminste 2900 kenniswerkers en 1000 studenten in 2023.

De belangrijkste opdrachten van de Brightlands Chemelot Campus organisatie zijn de groei van het aantal kenniswerkers op de campus, het verder ontwikkelen van de campus community en daarmee het aantal waardevolle samenwerkingen, het ontwikkelen en onderhouden van de campus R&D infrastructuur.

De context

De campus bestaat uit een parkomgeving met diverse gebouwen, variërend van kantooromgevingen tot labruimtes, pilot- en miniplants en een state-of-the-art congres & vergadercentrum.

De Property Manager waarborgt de veiligheid, functionaliteit en beschikbaarheid van de aan hem/haar toegewezen gebouwen, infrastructuur en installaties door het aansturen van leveranciers die het beheer en onderhoud verzorgen.

De Property Manager waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening inzake hard services en is medeverantwoordelijk voor de ‘klantbeleving’.

De Property Manager rapporteert aan de Manager Vastgoed Exploitatie.

De functie

Wat houdt je rol als Property Manager in:

 • Je stemt pro-actief de verwachtingen en wensen van klanten af met het dienstverleningsaanbod t.a.v. technisch beheer, onderhoud en exploitatie en vertaalt dit naar concrete acties en maatregelen.
 • Je houdt pro-actief toezicht op de kwaliteit van gebouwen en technische voorzieningen, signaleert gebreken en vertaalt deze naar concrete maatregelen. Je controleert of de maatregelen worden uitgevoerd.
 • Je stelt jaarlijks in samenwerking met de Manager Vastgoed Exploitatie budgetten t.a.v. gebouwgebonden onderhoud, beheer en exploitatie, en bewaakt deze budgetten.
 • Je draagt zorg voor de uitvoering van de preventieve onderhoudsplanning en eventuele aanvullende gebouw gerelateerde activiteiten vanuit het huurcontract, afgestemd met de klanten/huurders.
 • Je draagt zorg voor de uitvoering van de meerjarenonderhoudsplanning en daarin opgenomen vervangingsinvesteringen.
 • Je draagt zorg voor de uitvoering en bewaking van gemaakte contractafspraken en SLA’s en/of KPI’s met leveranciers, voor zowel hard als soft services, met uitzondering van catering.
 • Je draagt zorg voor de afhandeling van klantwensen en verzoeken t.a.v. uitbreidingen, mutaties en aanpassingen aan gebouwgebonden installaties en bouwdelen.
 • Je ondersteunt service desk medewerkers bij het aanzetten van oplossingen voor technische problemen in de campusfaciliteiten die verder gaan dan het reguliere reparatiewerk.
 • Je stelt programma’s van eisen en vraagspecificaties op voor offertes van aannemers en installateurs en beoordeelt de offertes (t.b.v. onderhoud, reparaties, aanpassingen en vervangingen).
 • Je bent betrokken bij het begeleiden, opleveren en in exploitatie nemen van nieuwbouw/renovatie/instandhoudings projecten.
 • Je verzorgt de administratieve verwerking van door jou verstrekte opdrachten in het order management systeem (Facilitor).
 • Je draagt zorg voor compliance en het voldoen aan wet- en regelgeving in de jou toegewezen gebouwen en ziet toe op registratie in het beheersysteem (Safe Register).
 • Je beoordeelt de kwaliteit van de leveranciers en controleert of leveranciers zich aan afspraken houden. Indien nodig stuur je op de inzet van alternatieven, in nauwe samenwerking met de Manager Vastgoed Exploitatie.

De kandidaat

Ben jij de juiste persoon voor deze functie? Dan voldoe je aan de volgende functie-eisen:

 • Een afgeronde Bachelor opleiding Installatie Techniek, Werktuigbouwkunde, Energie Techniek of Facility Management, in combinatie met 3 tot 5 jaar werkervaring in Technisch Facility Management op operationeel/tactisch niveau
 • Kennis van gebouwen en installaties, ook in lab omgeving
 • Kennis van en ervaring met contract- en leveranciersmanagement
 • Ervaring in het omgaan met verschillende belangen van diverse stakeholders, gecombineerd met een professionele klantgerichtheid.
 • Beschikt aantoonbaar over ‘ownership’ en verantwoordelijkheidszin
 • Is aantoonbaar ondernemend en pro-actief
 • Is aantoonbaar service- en resultaatgericht.

Solliciteren

De werving is uitbesteed aan STAR. Je kunt solliciteren door je CV met motivatie te sturen naar Dennis Zieltjens, d.zieltjens@starpowerpeople.com, onder duidelijke vermelding van de betreffende functie.

Wij bieden

Een uitdagende functie met flexibele werktijden in een innovatieve organisatie en omgeving, met ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

EvB