menu

Brightlabs

Brightlabs: co-creatie als drijvende kracht
Als high-end laboratorium voert Brightlabs onderzoeken uit, waarbij de nadruk ligt op zinvolle metingen en uitkomsten. We profileren ons dus niet als getallenfabriek zijn. In onze onderscheidende werkwijze is co-creatie de drijvende kracht. We maken het verschil door kracht, ervaring en expertise te bundelen. Brightlabs plukt de vruchten van uw kennis over producten en processen. U profiteert van onze expertise én ervaring in chemische en microbiologische analyses.

Voor het eindresultaat van deze co-creatie geldt nadrukkelijk: 1 + 1 = 3.

Procescontrole food, feed en beverage
Met behulp van geavanceerde meettechnieken ondersteunt Brightlabs bij de beheersing van primaire en secundaire processen. U kunt onze expertise, ervaring en state-of-the-art analyseapparatuur inschakelen voor zowel routinematige als periodieke procescontroles.  Na de zomervakantie van 2016 bieden we de kwaliteit en service van deze laboratoriumonderzoeken aan conform de ISO 17025 richtlijnen.

Ondersteuning R&D
Brightlabs heeft de ervaring, expertise en analyse-apparatuur in huis om nieuwe meetmethodieken te ontwikkelen en te valideren. Op deze manier reiken we uw afdeling Research & Development de helpende hand bij innovatietrajecten. Brightlabs denkt mee, durft kritische vragen te stellen en ontwikkelt een analysemethodiek waarmee u stappen voorwaarts zet.

Kruisbestuiving met Universiteit Maastricht
Als onderzoekslaboratorium maakt Brightlabs werk van uitwisseling van kennis en ervaring in de regio. Binnen de campus Greenport Venlo zijn we zo in ons scheikundige element. De samenwerking met Universiteit Maastricht, de Hogere Agrarische School, overheden en bedrijfsleven illustreert onze ambitie en focus op kwaliteit. Uiteraard werpt deze synergie ook voor de regio vruchten af.