Co-eur

Binnen Europa is in 2008 Co-eur opgericht, hét kennisplatform op het gebied van eetstoornissen aan het spectrum van de overgewicht/obesitas zijde. Co-eur richt zich zowel op de multidisciplinaire behandeling van eetstoornissen en daaraan gerelateerde psychische en fysieke klachten als op het wetenschappelijk onderzoek daarvan. Samen met de Universiteit Maastricht wordt onze behandeling nauwkeurig bewaakt en verder doorontwikkeld. Alle resultaten dienen verder als input voor het kennis- en expertisecentrum van Co-eur. Onderzoek gebeurt zowel tijdens als na het behandeltraject om de effecten op langere termijn te meten. Door eetstoornissen veelvuldig aan wetenschappelijk onderzoek te onderwerpen kunnen eetstoornissen met (ernstig) overgewicht in de toekomst nog effectiever worden behandeld of zelfs preventief worden aangepakt.

Missie

Co-eur wil herkenbaar en controleerbaar voor de buitenwereld de meest effectieve behandelaar van eetstoornissen en overgewicht zijn in de 2e lijns specialistische GGZ. De kwaliteit van leven van cliënten wordt bewijsbaar en structureel verbeterd door:

  1. Behandeling van de eetstoornis en co-morbide psychoproblematiek.
  2. Verbetering van medische co-morbiditeit zoals diabetes en cardiovasculaire problematiek voor de lange termijn gezondheid.
  3. Verbetering van de algehele conditie, zowel lichamelijk als geestelijk.
  4. Duurzame verandering van eet-en leefpatroon zodat blijvend gewichtsverlies bereikt wordt.
  5. Verbetering van maatschappelijke –en arbeidsparticipatie.

Co-eur wil zowel voor het individu, de groep als de samenleving resultaatgerichte duurzame oplossingen bieden.

Co-eur heeft multidisciplinaire behandelteams waarbinnen de disciplines Psychologie, Bewegen, Voeding en Somatiek onder leiding van een regie/hoofdbehandelaar (klinisch psycholoog, psychotherapeut of gz-psycholoog) een op maat gesneden modulaire behandeling per cliënt verzorgen binnen het kader van de centrale visie van Co-eur. Co-eur zet uitsluitend professionele behandelaars in met een relevante opleiding en afdoende ervaring voor het behandelingsgebied waarin zij een bijdrage leveren.

Co-eur is een proces gestuurde organisatie waarbinnen de centrale visie en de behandelingsprotocollen in een kwaliteitssysteem zijn vastgelegd dat middels een “continue verbetering systematiek” constant in beweging is. De professionaliteit van de behandelaars en de integriteit van de behandeling zijn zodoende maximaal geborgd.

Co-eur heeft 4 kernwaarden, t.w.:

  1. Zorgplicht
  2. Sociale participatie
  3. Vertrouwen
  4. Eigenaarschap, gericht op medewerkers en cliënten

Medewerkers: zelfsturend, eigen verantwoordelijkheid gericht op eigen handelen

Cliënten: zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid binnen de kaders van de behandeling

Deze kernwaarden definiëren onze cultuur.

Visie

Co-eur streeft ernaar om in de toekomst alle mensen die kampen met (ernstig) overgewicht te kunnen behandelen, ook de mensen die geen diagnose eetstoornis hebben.Version: 22/12/2017