Digitale Dermatoloog

Wij zijn er van overtuigd dat de essentie van zorg ligt in het helpen en beter maken van mensen. Van oudsher is ons huidige zorgstelsel gebaseerd op “live” interactie tussen patiënten en zorgverleners. Wij vonden het tijd om dit oude idee eens te herzien! De huidige stand van technologie maakt kennis en informatie veel makkelijker overdraagbaar. Hierdoor wordt in veel situaties de noodzaak tot face-to-face contact minder relevant. Met deze gedachten wilden wij een platform maken dat dit mogelijk maakt binnen de zorg, en specifieker binnen de dermatologie. Waarom kostbare reis- en wachttijd verspillen als het ook digitaal kan?

Herm Martens heeft in zijn jaren binnen de dermatologie veel vragen en problemen voorbij zien komen die heel goed ook digitaal opgelost hadden kunnen worden. Céline Op den Kamp heeft in haar jaren als wetenschapper en clinicus binnen de longoncologie/ interne geneeskunde en huisartsengeneeskunde, dit kunnen ervaren in een nog bredere maatschappelijke context. Daarnaast worden zij bijgestaan door Wouter Tuil, al jaren expert en ervaringsdeskundige op het gebied van medische informatica en de ontwikkeling van patiëntenportaals.Version: 22/12/2017