PNA Group

PNA is expert in the field of knowledge management. We help organisations with knowledge-intensive challenges and establish the foundations for a sustainable and intelligent use of knowledge. PNA wants to allow space for innovation and prevent wastage of knowledge, time and money. To this end, we have developed the cogNIAM® method, which is suitable for optimising every form of knowledge.

We work for organisations that include ABN AMRO, ADP, the Dutch Tax and Customs Administration (Belastingdienst), the European Space Agency, Erasmus University Rotterdam, MoneYou, Obvion and VGZ. Our ideas are now the basis of current world standards for processes, business rules and information management.

At PNA we believe in co-creation. In partnership. Because through cross-fertilization and through exchanging knowledge and information, you can grow and provide added value. We have formulated common strategic objectives with various companies and we share interests in the field of knowledge management. In this respect, PNA is always open for new partners, irrespective of the sector they come from. The most important thing for us is to have an open, innovative mentality.

We see many opportunities in this unique public-private partnership. Thanks to the world standards developed by us in the field of knowledge management and information flows, we can help companies and institutions increase the efficiency of their knowledge capital.

----------

PNA is expert op het gebied van kennismanagement. Wij helpen organisaties bij kennisintensieve uitdagingen en leggen het fundament voor duurzaam en intelligent gebruik van kennis. PNA wil innovatie de ruimte geven en verspilling van kennis, tijd en geld tegengaan. Hiervoor ontwikkelden wij de cogNIAM® methode die geschikt is voor het optimaliseren van elke vorm van kennis.

Wij werken onder meer voor ABN AMRO, ADP, Belastingdienst, European Space Agency, Erasmus Universiteit Rotterdam, , MoneYou, Obvion en VGZ. Ons gedachtegoed fungeert tegenwoordig als basis voor de actuele wereldstandaarden op het gebied van processen, business rules en gegevensmanagement.

Bij PNA geloven we in co-creatie. In samenwerking. Want door kruisbestuiving, door het uitwisselen van kennis en informatie, kun je groeien en meerwaarde bieden. Met diverse bedrijven hebben we gemeenschappelijke strategische doelen geformuleerd en delen we belangen op het gebied van kennismanagement. PNA staat daarbij altijd open voor nieuwe partners, ongeacht uit welke sector ze komen. Voor ons staat een open en innovatieve mentaliteit voorop.

Wij zien veel mogelijkheden in deze unieke samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen. Dankzij de door ons ontwikkelde wereldstandaarden op het gebied van kennismanagement en informatiestromen, kunnen we bedrijven en instellingen helpen om het rendement op hun kenniskapitaal te vergroten.