De Volksbank

De Volksbank is een zelfstandige, puur Nederlandse bankholding met vier onderscheidende banken die dicht bij de klant staan. Alle menselijk, maatschappelijk, duurzaam.

SNS is een 'normale' bank zonder franje met dienstverlening via internet en 188 winkels in het hele land. De ASN Bank richt zich via internet op burgers met een grote betrokkenheid bij ‘de wereld van morgen’. RegioBank helpt via lokale tussenpersonen mensen in de regio bij al hun geldzaken, klein of groot. Ook BLG Wonen werkt via tussenpersonen. Met deskundig advies en goede financiële producten helpt de bank klanten om hun woonwensen te realiseren. Het hoofdkantoor van de Volksbank bevindt zich in Utrecht.

Historie van betrokkenheid

De merken van de Volksbank hebben allemaal een geschiedenis van maatschappelijke betrokkenheid. SNS ontstond als samenwerkingsverband van spaarbanken. De eerste werden in 1817 opgericht om arme mensen in staat te stellen een kleine financiële reserve op te bouwen. ASN Bank en RegioBank waren vakbondsinstellingen. BLG Wonen is opgericht om mijnwerkers aan een eigen woning te helpen.

Strategie van de menselijke maat

De Volksbank wil de uitdager zijn van de andere banken. Uit onze geschiedenis komen vier kernwaarden voort, die zijn vastgelegd in een Manifest: duurzaamheid, mens voor mens, nut in plaats van rendement en financiële weerbaarheid. Al onze producten en al ons handelen toetsen wij aan deze kernwaarden. Het Manifest is ook een bron van inspiratie voor nieuwe initiatieven. Zo proberen wij de bancaire kaalslag in kleine kernen tegen te gaan door geldautomaten terug te brengen. Om de woningmarkt vlot te helpen trekken, zoeken wij politieke steun voor Bouwsparen, een fiscaal vriendelijke manier om geld opzij te zetten voor de aankoop van een huis. Maar het Manifest inspireert ons allereerst om de klanten gelegenheid te geven om contact met ons te maken en te vertellen wat hun wensen zijn. Daarom bouwen wij banken waar mensen zich thuis voelen, elke dag.