du Roi

Du ROI is een organisatie van accountants en belastingadviseurs met als missie het samen met de klant zorgdragen voor een permanente financiƫle informatievoorziening, die de klant ondersteunt bij het nemen van beslissingen, het beheersen van haar organisatie en het afleggen van verantwoording aan externen belanghebbenden. In deze missie vormt de informatievoorziening de basis voor een duurzame advisering en begeleiding op financieel en fiscaal gebied.

De filosofie van du ROI is gebaseerd op 4 uitgangspunten:

Informatie is de basis.
Zonder goede informatie kan een ondernemer/manager geen goede beslissingen nemen en kunnen wij niet goed adviseren. Informatievoorziening en advisering zijn daardoor met elkaar verbonden.

Kwaliteit wordt mede bepaald door het systeem.

De kwaliteit van informatie is afhankelijk van het systeem, het proces en de werkomgeving die deze informatie voortbrengt. Dit vergt een integrale aanpak van de informatieketen.

Samen gaat het beter.
Samen met de klant zijn we creatief, zijn we productief en bereiken we een hoog efficiencyniveau.

Balans en ritme.
Een gezonde samenwerkingsrelatie tussen klant en accountant/adviseur wordt gekenmerkt door ritme en balans. Door regelmaat in de informatievoorziening en onderlinge afstemming wordt onze begeleiding en advisering minder ad hoc en dringend, maar meer duurzaam en gebaseerd op een lange termijnvisie.