Eneco

De tijd van &

We bevinden ons in een nieuwe tijd. Mensen en bedrijven nemen het heft in eigen handen. Zij bepalen zelf hoe ze schone energie opwekken, gebruiken, opslaan en delen. De vernieuwing en de versnelling die daarvoor nodig zijn, krijgen we niet alleen voor elkaar. Wel als we ideeën, technologieën, mensen en bedrijven verbinden. Eneco Groep denkt buiten de kaders, ontdekt nieuwe mogelijkheden. We stellen ons altijd de vraag waar kunnen we meer. Dit noemen we de tijd van de toegevoegde waarde. Dit is de tijd van &.

De nieuwe energie van Nederland

Voor het eerst willen bestuurders, activisten, CEO’s, start-ups, burgers en meesters allemaal hetzelfde. Duurzaamheid schept een band én duizenden banen. Het brengt ons naar een Nederland waarin miljoenen mensen samen een bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem. Dit geeft een ongekende bundeling van krachten, mensen, talenten en mogelijkheden. Dat is de nieuwe energie van Nederland.

Duurzaamheid

Op dit moment gebruiken we de aarde 1,6* keer meer dan wat zij aan kan. Steeds meer mensen zijn bezorgd over onze aarde en leven bewuster. Het is onze overtuiging dat iedereen energie en verduurzaming in eigen hand kan nemen. Dus ook de energietransitie en het tempo waarin deze zich voltrekt. Ons streven is om de energiebehoefte van onszelf en onze klanten binnen de grenzen van één leefbare planeet te krijgen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons.