Etil

Etil is een regionaal economisch onderzoeksbureau dat werkt voor overheden, instellingen en bedrijfsleven. Etil onderzoekt en adviseert. Etil is onafhankelijk, levert wetenschappelijk verantwoord maatwerk en verschaft zo een doordachte basis voor uw beslissingen.

Overheden, instellingen en bedrijfsleven staan vaak voor ingrijpende besluiten. De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit. Ontwikkelingen die zich op mondiaal, Europees en nationaal niveau voordoen, hebben consequenties voor de eigen omgeving. Trends komen en gaan. Welke richting moet een onderneming inslaan, welk beleid moet een overheid voeren? Etil brengt veranderingen in beeld en levert de informatie die nodig is om de gevolgen van nieuwe ontwikkelingen goed in te schatten. Zodat u niet hoeft af te wachten, maar kunt anticiperen.

Voor regio en sector
Sinds 1932 onderzoekt en adviseert Etil op de terreinen wonen, werken en leven. Ons sterke punt is dat wij brede ontwikkelingen beoordelen op hun regionale consequenties door het schetsen van regiospecifieke beelden. Die regiobeelden kunnen betrekking hebben op een wijk, een gemeente, een provincie of een (eu)regio. Maar ze kunnen ook gefocust zijn op een sector, een bedrijvencluster of individueel bedrijf. Etil, gevestigd in Zuid-Limburg, beschikt over de noodzakelijke lokale en euregionale kennis en communiceert even helder in het Nederlands als in het Frans, Duits of Engels. Wij staan daarbij garant voor de onafhankelijkheid en de wetenschappelijke fundering van ons onderzoek en advies.

Samenhang, maatwerk en vertrouwen
In het onderzoek dat Etil doet, in de adviezen die wij uitbrengen, bekijken we de thema’s die we analyseren liefst in hun onderlinge samenhang. Want een bepaalde ontwikkeling kan beïnvloed worden door veel factoren. Samenhang is dan belangrijk: het geeft een gedegen en evenwichtig beeld.

Per onderzoeks- en adviesopdracht stelt Etil een speciaal projectteam samen dat garant staat voor maatwerk. Dat moet ook. Elke beslissing heeft immers haar eigen randvoorwaarden en vraagt dus om een specifieke benadering. De economen, geografen, statistici en marketingdeskundigen van Etil zorgen daarbij voor een multidisciplinaire aanpak.

Uiteraard behandelt Etil elke opdracht vertrouwelijk. Zorgvuldig omgaan met gevoelige gegevens en vertrouwelijke informatie is voor ons vanzelfsprekend.