PGGM

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. De PGGM Coöperatie U.A. is in 2007 opgericht door de sociale partners in de sector zorg en welzijn. Werknemers en gepensioneerden uit de sector zijn de leden van de coöperatie.

Onze missie is om mensen te helpen bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Wij doen dat op een manier waarop we duurzaam waarde kunnen toevoegen aan de domeinen pensioen, zorg, wonen en werk. Lees meer over deze missie op de pagina Onze missie.

Wij volgen hiervoor drie lijnen. Drie lijnen die meteen ook onze pijlers definiëren:

  • Pensioenuitvoering is onze core business. Vanuit PGGM N.V., de pijler 'institutioneel', zetten we ons in voor onze klanten: pensioenfondsen en hun deelnemers.
  • Als coöperatie maken we ons hard voor onze leden. Vanuit PGGM&CO, de pijler 'leden', zetten we ons in voor de ruim 725.000 leden in de sector zorg en welzijn die zich aan ons hebben verbonden.
  • In coöperatie met partners verbinden wij 'ons' domein pensioen met de domeinen zorg, wonen en werk. Vanuit de pijler 'maatschappelijke agenda' ontplooien we initiatieven om onze klanten en leden zo breder te kunnen ondersteunen bij het realiseren van een waardevolle toekomst.