VYZYR B.V.

VyZyr® Belastingen is het concept waarmee wij u alle informatie leveren die u nodig heeft om uw bedrijfsprocessen rondom Lokale Belastingen te besturen. Dit wil zeggen, wij leveren voor uw gehele organisatie onze BI-tool VyZyr®, wij verzorgen de transformatie van uw gegevens naar informatie (onze Transformatielaag) en daarnaast verzekeren wij u de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie (door een veeltal aan geautomatiseerde controleprocessen).

Met deze optie bent u in staat om te allen tijde aan elke vrager en vanuit elke invalshoek informatie te leveren over uw belastingproces. Bovendien beschikken wij over de instrumenten om het proces te verlengen naar begroting en afdracht, zodat ook deze processtappen geïntegreerd kunnen worden in de subadministratie belastingen.