Bright 5 Symposium

Event date: December 07, 201813:15u
End date: December 07, 2018


Bright 5 is een nieuwe samenwerking waarbinnen vijf Noord-Limburgse topsectoren – champignons, blauwe bessen, boomteelt, asperges en aardbeien – samenwerken op het gebied van groene innovatie.

Centraal in de regio, vanuit Brightlands Campus Greenport Venlo, brengt Bright 5 bijna 250 ondernemers samen en creëert het cross-overs binnen de vijf sectoren op het gebied van onderzoek en innovaties in groene gewasbescherming, vitale bodem, big data, vitale plant, verwaarden reststromen en teelt gerelateerde inhoudsstoffen.

Op vrijdag 7 december stellen zij zich graag aan je voor tijdens het eerste Bright 5 symposium op Brightlands Campus Greenport Venlo, St. Jansweg 20 te Venlo. Uiteraard komen de thema’s waar ze zich voor inzetten ook uitgebreid aan de orde. 

Programma

13.15 | Ontvangst met koffie en thee
13.30 | Introductie en toelichting Bright 5, Ronnie de Hoon
13.45 | Ondertekening Bright 5
14.00 | Saskia Goetgeluk van Brightlands Campus Greenport Venlo, spil in research & development
14.15 | Landbouw innovatie; de rol en visie van de provincie Limburg, Gedeputeerde Hubert Mackus
14.45 | De inzet van natuurlijke hulpstoffen in de land- en tuinbouw, Bart Kuijpers, Brigthlabs
15.15 | PAUZE
15.45 | Bodemverbetering en substraten, Guido Linders, BVB Euroveen
16.15 | Project Smaragd, Ir. Jan Kamp, Wageningen University & Research
16.45 | Afsluiting en borrel

Sprekers

Gedeputeerde Hubert Mackus | Provincie Limburg
Vanuit de provincie Limburg is gedeputeerde Hubert Mackus uitgenodigd. Tijdens het symposium licht gedeputeerde Mackus toe hoe hij en de provincie Limburg de landbouw innovatie in Limburg op de kaart willen zetten.

Saskia Goetgeluk | Brightlands Campus Greenport Venlo
Tijdens het symposium geeft Saskia Goetgeluk een kijkje in de R&D ontwikkelingen van Brightlands Campus Greenport Venlo.

Ronnie de Hoon | Bright 5
Bright 5 vertegenwoordigd vijf unieke sectoren, welke sterk vertegenwoordigd zijn in Zuidoost Nederland. De Hoon vertelt over de kracht van Bright 5. De unieke samenwerking tussen telers, bedrijven, onderwijs en overheid brengt research & development naar een hoger niveau, versterkt de positie van de vijf sectoren en brengt innovatie terug in de regio. Bright 5 wordt gedragen door ondernemers en zal door vooraanstaande telers uit de specifieke sectoren officieel bekrachtigd worden.

Bart Kuijpers | Brightlabs
Hoe belangrijk zijn inhoudsstoffen en hoe weet je wat inhoudsstoffen zijn? Hoe kunnen we natuurlijke stoffen inzetten ter beheersing van ziekten en plagen in de gangbare teelt. Bart Kuijpers licht toe welke ontwikkelingen Brightlabs hierin ziet en waar kansen liggen voor de landbouw.

Guido Linders | BVB Euroveen
Welke ontwikkelingen zien we in substraten, veenvervangers en bodemverbetering? Guido Linders gaat hier uitgebreid op in en deelt tevens de visie van BVB Euroveen op deze ontwikkelingen. Ir. Jan Kamp | Wageningen University & Research Het project ‘Smaragd’ werkt aan een alternatief voor de steeds grotere en zwaardere mechanisatie in de
vorm van lichte autonome mechanisatie. Op deze manier wordt bodemverdichting voorkomen en de weerbaarheid en opbrengst van gewassen verhoogd. Als projectleider van Smaragd gaat Kamp in op de ambitie – het vormgeven van een nieuw landbouwconcept - en de stand van zaken van het Smaragd project.

  overview news & events