Plants & Veggies..what's in it for you?

Event date: September 04, 201813:15u
End date: September 04, 2018

 

Naar welke ingrediënten is de food industrie nu echt op zoek?
Hoe vertalen we de vraag van de klant naar de mogelijkheden van de plant?

Kunnen we met bestaande of nieuwe gewassen daadwerkelijk bijdragen aan de uitdagingen die producenten en ontwikkelaars van innovatieve foodconcepten hebben?

Kunnen we specifieke (kennis over) inhoudsstoffen in gewassen vertalen naar nieuwe foodconcepten en welke businessmodellen zijn hiermee te realiseren?


Op dinsdag 4 september organiseren Brightlands Campus Greenport Venlo, Bio Treat Center, de Topsector T&U en LIOF de inspiratiesessie: Plants and veggies… What’s in it for you? Tijdens deze dag worden ondernemers uit de primaire sector verbonden met ondernemers uit de food industrie om in te zoomen op businessmodellen rondom inhoudsstoffen uit planten, groenten en fruit. Ook zullen een aantal ondernemers de ontwikkeling en uitwerking van hun businessmodel presenteren. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Doelgroep van deze inspiratiesessie zijn ondernemers uit de primaire sector die op zoek zijn naar nieuwe verdienmodellen en ondernemers in de food industrie die kansen zien in het toepassen en vermarkten van nieuwe plant inhoudsstoffen. We gaan met beide sectoren de uitdaging aan om de kracht van planten op de kaart te zetten!

We zien je graag op 4 september in het BTC lab op Brightlands Campus Greenport Venlo! 
 


Programma

13.15 - 13.30
Inloop

13.30 - 14.15
Kennismaking gevolgd door opening Ton Voncken (directeur Bio Treat Center)
en Saskia Goetgeluk (directeur Brightlands Campus Greenport Venlo)

14.15 - 15.30
"Van ingrediëntenproductie naar totaalverwaarding"
Matthew de Roode, Innovation Manager - Sensus (Royal Cosun)

"Minder verspilling door vierkantsverwaarding"
Edwin Hamoen, Technology Manager - NewFoss

"Bioraffinage van groentereststromen en de productie van een GroenteNugget!"
Marieke Vanthoor, Projectleider - Grassa!

-- Pauze --

15.45 - 16.00 
Jeanne van Ittersum - Trash'ure Taarten

16.00 - 17.15 
Creatieve sessie

17.15 - eind
Netwerkborrel

  overview news & events