Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Event date: April 03, 201909:30u
End date: April 05, 2019

THEMA 2019: Psychiatrie van de toekomst

Hoe ziet onze toekomst er uit? Die vraag brandt bij velen van ons op de lippen. De psychiatrie van de toekomst biedt ongekende mogelijkheden maar tegelijkertijd ook vele dilemma’s. We staan voor belangrijke uitdagingen en keuzes. Wat is de houdbaarheid van de DSM? Behouden we onze medische identiteit? Kunnen we behandelmogelijkheden verbeteren of is herstel het nieuwe ideaal? 

Tijdens het aankomend VJC willen we volop ruimte bieden om deze thema’s en kwesties te bespreken via uw wetenschappelijke bijdrages, discussies en workshops. Nieuw dit jaar zijn de Clinical Cases waar casuïstiek (zie de module voor toelichting) gepresenteerd kan worden om interactie over klinisch onderzoek en innovatie  te bevorderen.Voorts hebben we prikkelende en visionaire plenaire sprekers bereid gevonden om het thema te omlijsten.

We hopen dat u weer in grote getalen abstracts zult indienen en uw visie op de toekomst niet onbesproken zult laten!

Meer informatie: https://www.nvvp.net/voorjaarscongres

  overview news & events