Innovatiedag Aardbeien en Blauw Bes Compas Agro

Event date: September 20, 201912:30u
End date: September 20, 2019


De Innovatiedag is een nieuw event waarop de aardbeien- en blauw bes telers geïnformeerd worden over de laatste teelttechnische ontwikkelingen binnen de sector. Deze Innovatiedag is een onderdeel van het project Bright5. Middels demonstraties in het veld worden toepassingen getoond voor de praktijk. Op vrijdag 20 september staat deze sector in het middelpunt.

Innovatiedag Aardbeien en Blauwe Bes wordt voor de eerste keer georganiseerd en is uniek doordat specifieke onderzoeken worden aangelegd voor deze dag, aansluitend op de actualiteiten in de praktijk. 

Zo worden er verschillende strategieën aangelegd voor het beheersen van onkruiden, ziekten en plagen. Deze worden in samenspraak met specialisten in het veld samengesteld. Daarnaast worden er verschillende teeltsystemen bekeken. Vergroening middels groenbemesters, toepassing van niet chemische ziektebeheersing, onkruidwering met afdekking, onder zaai en niet chemische beheersing. Verder wordt ook optimalisatie van de bodem uitgebreid onderzocht. Aanvullend zullen diverse bedrijven demonstraties uitvoeren in de rondgangen en hun kennis delen middels een bedrijvenmarkt.

Aanmelden

Op de website van Compas Agro wordt regelmatig de laatste informatie weergegeven.  
 

  overview news & events