Innovatiedag Asperges

Event date: August 23, 201913:00u
End date: August 23, 2019


Innovaties en nieuwe inzichten tijdens het asperge platform

Het asperge platform is inmiddels een jaarlijks terugkerend fenomeen waarop de aspergetelers geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen binnen de sector. Middels demonstraties in het veld worden toepassingen getoond voor de praktijk. Op 23 augustus staat de aspergesector wederom in het middelpunt.

Het aspergeplatform wordt voor de derde maal georganiseerd door Compas Agro. Het Asperge Platform is uniek doordat specifieke onderzoeken worden aangelegd voor deze dag, aansluitend op de actualiteiten in de praktijk.

Zo worden er verschillende strategieën aangelegd voor het beheersen van onkruiden, ziekten en plagen. Deze worden in samenspraak met specialisten in het veld samengesteld.

Daarnaast worden er verschillende teeltsystemen bekeken: vergroening middels groenbemesters, toepassing van niet chemische ziektebeheersing, onkruidwering met afdekking, onder zaai en niet chemische beheersing. Optimalisatie van de bodem wordt uitgebreid onderzocht en zo zullen er meer zaken de revue passeren.

Aanvullend zullen diverse bedrijven demonstraties voeren in de rondgangen alsook hun kennis delen middels den bedrijvenmarkt.

Noteer de andere innovatiedagen alvast in je agenda:

  • Aardbei en blauwe bes: 5 september
  overview news & events