Innovatiedag Asperges

Event date: August 23, 201912:30u
End date: August 23, 2019


Innovaties en nieuwe inzichten tijdens Innovatiedag Asperge Compas Agro

Het Asperge Platform is inmiddels een jaarlijks terugkerend fenomeen waarop de aspergetelers geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen binnen de sector. Vanaf heden zullen we de naam van het Asperge Platform niet meer gebruiken. Het Asperge Platform is de Innovatiedag Asperge Compas Agro geworden.

Middels demonstraties in het veld worden toepassingen getoond voor de praktijk. Op vrijdag 23 augustus staat de aspergesector wederom in het middelpunt.

De Innovatiedag Asperge wordt voor de derde maal georganiseerd en is uniek doordat specifieke onderzoeken worden aangelegd voor deze dag, aansluitend op de actualiteiten in de praktijk.

Zo worden er verschillende strategieën aangelegd voor het beheersen van onkruiden, ziekten en plagen. Deze worden in samenspraak met specialisten in het veld samengesteld.
Daarnaast worden er verschillende teeltsystemen bekeken. Vergroening middels groenbemesters, toepassing van niet chemische ziektebeheersing, onkruidwering met afdekking, onder zaai en niet chemische beheersing. Alsook optimalisatie van de bodem wordt uitgebreid onderzocht. E.a.

Aanvullend zullen diverse bedrijven demonstraties voeren in de rondgangen alsook hun kennis delen middels een bedrijvenmarkt.

Deze bijeenkomst telt mee voor verlenging van de spuitlicentie. Aanmelden voor deze bijeenkomst, alsook voor verlenging van de spuitlicentie kan vóór 16 augustus via www.compas-agro.nl.

Programma

Het programma voor deze dag is als volgt:
12:30 uur Ontvangst & inschrijven spuitlicentie
13:00 uur Openingswoord door Compas Agro BV
13:30 uur Programma met de verschillende objecten

  1. Duurzame gewasbescherming (ziekte) naast standaard
  2. Onkruidbeheersing | toepassen van herbiciden
  3. Afdekmaterialen voor vollegrond
  4. Gebruik van groenbemesters in bestaande aspergeteel
  5. Vitale plant, wat kan er met biostimulatoren?
  6. Duurzaam onkruidbeheer
  7. Bodem vochtmetingen met sensoren
  8. Gewasbescherming van natuurlijke oorsprong

16:00 uur Netwerkborrel
16:30 uur Innovatie in de asperge
17:00 uur Afsluiting

Op 5 september vindt de volgende innovatie dag plaats: aardbei & blauwe bes.

Noteer deze vast in je agenda, meer informatie volgt.

  overview news & events