Nederlands-Vlaams toponderzoek voor nierziekten en osteoartritis

november 8, 2016

Op 7 november jl. tekenden de premiers Mark Rutte en Geert Bourgeois in Gent een Nederlands-Vlaams strategisch verdrag waarin nauwe samenwerking op het gebied van regeneratieve geneeskunde werd afgesproken. Dit betekent dat het Belgische toponderzoek van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de universiteit van Leuven de krachten bundelt met het Nederlandse RegMed XB instituut waarin de universiteiten van Leiden, Utrecht, Eindhoven en Maastricht participeren.

Nieuw internationaal consortium

Zo ontstaat een groot Nederlands-Vlaams consortium dat zich bezighoudt met regeneratie van cellen, weefsels en organen. Het betreft een onderzoeksprogramma van circa 500 onderzoekers van instituten en bedrijven met een budget van circa € 250 miljoen voor 10 jaar. Nederland en België zijn wetenschappelijke wereldleiders op dit type onderzoek en gaan in ieder geval hecht samenwerken op het gebied van nierziekten en osteoartritis (aantasting van kraakbeen en bot).

Premier Mark Rutte zei tijdens deze bijeenkomst: "We mogen echt trots zijn hoe ver wij zijn gekomen. Voor de mensen die in Vlaanderen wonen en die in Nederland wonen om cultureel economisch praktische dingen voor elkaar te krijgen." De Vlaamse minster van Economie en innovatie voegde hieraan toe: "De 500 onderzoekers (die nu gaan samenwerken) zitten heel dicht bij elkaar; nergens anders in de wereld is dat zo. Dit is een troef die we hebben, laten wij ons die uitspelen."

Begin van langdurige samenwerking

Fase 1 van het RegMed programma start begin 2017 met een publiek-privaat project voor onderzoek en valorisatie van 5 jaar waarin Nederlandse en Vlaamse partijen samenwerken. Het Nederlandse deel van het project kent een budget van circa € 18 miljoen over de periode 2017 tot en met 2021. Dit bedrag is toegezegd door universiteiten, regionale overheden, 4 gezondheidsfondsen, Health Holland en 15 bedrijven. Het Nederlandse deel van deze eerste fase richt zich op diabetes type 1, nierziekten en osteoartritis. De letter of intent die nu is ondertekend, betreft de samenwerking met de Vlaamse partners op het gebied van nierziektes en osteoartritis.
  overview news & events