menu

​Bezoek Statencommissie Financiën, Economie en Bestuur Provincie Limburg vrijdag 2 juni

june 7, 2017

Op vrijdag 2 juni brachten de leden van de Statencommissie Financiën, Economie en Bestuur, onder begeleiding van Twan Beurskens, Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur, een bezoek aan Brightlands Maastricht Health Campus. Na een presentatie van Jan Cobbenhagen over Brightlands Maastricht Health Campus, volgde Prof. dr. Pamela Habibovic met een presentatie over het instituut MERLN, en Dr. Benjamin Balluff vertelde meer over de activiteiten van M4I. Daarna werden tevens de laboratoria van beide instituten bezocht.

Ook stond een rondleiding en presentatie bij Scannexus op het programma, waarna de middag werd afgesloten met een netwerkborrel.

De Statenleden gaven aan een boeiende en leerzame middag te hebben ervaren op de Brightlands Maastricht Health Campus, waarbij men een goed beeld heeft verkregen van de activiteiten en ontwikkelingen binnen de diverse disciplines.

  overview news & events

Want to stay up to speed with the latest from Brightlands? Register for our newsletter?

Sign me up!