Elk kind heeft digitale vaardigheden nodig

july 10, 2017

Kinderen die staan te trappelen om met de les te beginnen en thuis zelfs al dingen uitzoeken, wat wil je als leerkracht op de basisschool nog meer? Docente Martijn Ghijsen, leerkracht basisschool Windekind, maakt het mee als de lessen Programmeren en Coderen op het lesrooster staan. In deze actieve en inspirerende lessen leren de kinderen spelenderwijs ICT-vaardigheden aan. Nog veel belangrijker zijn de andere vaardigheden die ze zich eigen maken, zoals vooruit denken en handelen, creatieve oplossingen bedenken, samenwerken en problemen tackelen. Kennis van ICT draagt bovendien bij aan begrip van technologie en de digitale wereld om ons heen.

In het driejarig programma 'Programmeren en Coderen in de klas' bundelen alle Zuid-Limburgse schoolbesturen in het primair onderwijs en twee in het voortgezet onderwijs de krachten. Doel van het programma is kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking te brengen met programmeren. Het project maakt deel uit van STEM II, dat inzet op het stimuleren van een onderzoekende, ontwerpende en experimenterende leerhouding bij kinderen. De Provincie Limburg en het bedrijfsleven (APG) ondersteunen het initiatief en hopen op deze manier een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Limburgse kenniseconomie. In totaal werken nu 100 scholen mee, dat betekent dat 760 leerkrachten en 14.500 leerlingen met Programmeren en Coderen in aanraking komen.

Lees verder op zuidlimburg.nl

  overview news & events