Europese subsidie voor start-up Trapps

june 29, 2017

Start-up Trapps op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen heeft een Europese subsidie van tienduizend euro gekregen voor onderzoek naar een app voor de scheepvaart.

Wat kan de Europese scheepvaart doen om haar CO₂-uitstoot te beperken? Trapps wil met de Europese subsidie onderzoeken hoe het beschikbaar maken van vaarinformatie het klimaat ten goede kan komen en hoe de schipper op zijn brandstofkosten kan besparen.

Energieverbruik reduceren

Via zulke smart services wil Trapps in de toekomst het vaarverkeer ook milieuvriendelijker maken. Het energieverbruik van een schip hangt onder andere af van de snelheid van het voertuig, de afmetingen en de vaarweg. Door de schipper te informeren over de optimale snelheid op de verschillende vaarwegen tijdens zijn reis, maar ook over mogelijke obstakels, onvoorziene drukte en zelfs de waterstand kan het energieverbruik gereduceerd worden. Waar zijn mogelijke obstakels te verwachten? Wat is de vermoedelijke wachttijd aan de sluizen of kades? En vooral: hoe moet de schipper zijn snelheid aanpassen om op die obstakels in te spelen?

App voorkomt energieverspilling in de scheepvaart

Trapps wil met de steun van CrossRoads2 bekijken of het die informatie kan omzetten in realtime-vaaradvies. Op termijn wil het bedrijf opnieuw een app ontwikkelen die schippers op elk moment en over de grens heen kunnen raadplegen. Met de juiste informatie kan de schipper zijn route of vaarsnelheid op elk moment aanpassen. De energiebesparing houdt niet alleen een reductie van de CO₂-uitstoot in, maar ook een kostenbesparing voor de scheepvaartmaatschappij.


Over Trapps

Trapps ontwikkelt professionele apps op het gebied van Smart Mobiliteit die onder andere vaar-, wandel- en fietsroutes blootleggen. Recent bracht het bedrijf nog de app ‘Varen Visé-Eijsden-Maastricht’ uit, die realtime-vaarbewegingen van beroepsschepen op de Maas weergeeft. Vrachtschepen zijn in Europa namelijk verplicht uitgerust met een AIS-transponder (Automatic Identification System), die hun positie digitaal zichtbaar maakt. Dankzij de app weet de gebruiker of er grote schepen in de buurt zijn, wat het varen veiliger maakt.

  overview news & events