menu

Gemeente Horst aan de Maas verbindt zich aan Bright Tree

june 9, 2017

Bright Tree verwelkomt achtste partner

Medio maart 2017 heeft Cultus Agro Advies, penvoerder binnen het projectcluster Bright Tree, haar onderzoekslocatie op de Brightlands Campus Greenport Venlo geopend. De aantrekkingskracht van de Brightlands Campus wordt inmiddels steeds duidelijker.

De gemeente Horst aan de Maas heeft zich aangesloten bij Bright Tree. Binnen dit samenwerkingsverband zetten acht organisaties zich in om innovatieve projecten op gebied van biologische gewasbeschermingsmiddelen voor boomkwekerij te stimuleren, initiëren en realiseren.

De gemeente Horst aan de Maas is van oudsher nauw verbonden met de agrarische sector en ondersteunt diverse agrarische initiatieven, waaronder nu ook Bright Tree.

“Bright Tree past uitstekend binnen het profiel van Horst aan de Maas als Agribusinessgemeente”

Bob Vostermans - wethouder Gemeente Horst aan de Maas

Bright Tree is een samenwerkingsverband waarbinnen acht organisaties – ondernemers, overheid en onderwijs, die alleen een relatie hebben met de boomkwekerijsector – op een unieke manier samenwerken. Belangrijkste doel van het cluster is het stimuleren, initiëren en realiseren van innovatieve projecten op gebied van biologische gewasbeschermingsmiddelen. De betrokken partijen dragen ieder op eigenwijze een nuttige bijdrage aan het cluster en zodoende ook aan een gezonde toekomst voor de boomkwekerijsector en zijn omgeving.

De gemeente Horst aan de Maas heeft zich onlangs als achtste partner bij het initiatief aangesloten. “Onder andere de samenwerking tussen de diverse partijen en de betrokkenheid van scholen en instituten bij het project, maken van Bright Tree een initiatief dat wij als gemeente graag ondersteunen”, geeft wethouder Bob Vostermans aan.

Meer informatie over Bright Tree is te vinden op www.brighttree.nl

  overview news & events

Want to stay up to speed with the latest from Brightlands? Register for our newsletter?

Sign me up!

foto_gem_8e_partner.jpg

Foto van links naar rechts: Dirand van Wijk (Cultus Agro Advies), Edwin Kohrman (Cultus Agro Advies) en Bob Vostermans (Wethouder gemeente Horst aan de Maas)