menu

Gezamenlijk traineeprogramma voor Zuid-Limburg en Vlaanderen

april 20, 2017

Het Europees subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland heeft een bijdrage toegezegd van 1,7 miljoen euro voor het grensoverschrijdend traineeship programma Train4SmartServices, dat in totaal een investering van 3,4 miljoen vergt. In dat programma werken bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten nauw met elkaar samen om pas afgestudeeerde jongeren enthousiast te maken voor een baan in de IT en smart services. In een periode van drie jaar kunnen 75 personen meedoen. Zij volgen dan een praktijk- en een onderwijskundig deel.

Impuls grensoverschrijdende arbeidsmarkt
Het idee voor het ontwikkelen van een programma voor trainees op het vlak van digital skills komt van wethouder Martin de Beer (Economie en Arbeidsmarkttoeleiding) van Heerlen. “Al sinds mijn aantreden als wethouder wil ik een traineeship programma ontwikkelen op het gebied van digitalisering en smart services. Dat het nu is gelukt, samen met partners in Vlaanderenen onder leiding van de Brightlands Smart Services Campus, vind ik geweldig. Dat maakt het mogelijk om ook een impuls te geven aan de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in Vlaanderen en Nederland.”

Meer trainees, meer bedrijven
Volgens Prof. Peter Verkoulen, CEO van de Brightlands Smart Services Campus, is Train4smartservices een belangrijk onderdeel van het totale aanbod. “Op alle economische terreinen van Brightlands worden mensen met digitale vaardigheden gevraagd. We hebben deze mensen dus gewoon nodig. Nu het programma grensoverschrijdend is, vergroot dat niet alleen de vijver van trainees, maar ook die van bedrijven waar trainees kunnen worden geplaatst. Zo ontstaat aan weerszijden van de grens een constante stroom aan ‘digital high potentials’, die worden voorbereid op de uitdagingen in de markt”.

Succes factor
Slimme dienstverlening (digitalisering) speelt in alle economische sectoren in Nederland en Vlaanderen een rol. In de toekomst zal het steeds meer een succesbepalende factor zijn voor bedrijvigheid. Ontwikkelingen gaan razendsnel en het goed afstemmen van het kennisniveau van arbeidskrachten is belangrijk voor bedrijven. Een hoge standaard op dit gebied is bovendien belangrijk voor de economische ontwikkeling van een stad/regio.


  overview news & events

Want to stay up to speed with the latest from Brightlands? Register for our newsletter?

Sign me up!

Aan Train4SmartServices doen mee:

Brightlands Smart Services Campus
Gemeente Heerlen
Open Universiteit, Heerlen
Fontys Hogeschool, Eindhoven
APG, Heerlen
Stad Genk
Corda campus, Hasselt
Stad Mechelen
PXL Hogeschool, Hasselt
Thomas More Hogeschool, Antwerpen