Techruption van start op Brightlands Smart Services Campus

january 20, 2017

Op vrijdag 20 januari 2017 vond de kick-off plaats van Techruption. Een nieuwe community waarin grote en kleine bedrijven en organisaties, start-ups en wetenschappelijke instituten gezamenlijk bouwen aan technologische innovaties rondom blockchain en kunstmatige intelligentie en werken aan slimme oplossingen om (de gevolgen van) klimaatverandering tegen te gaan. De nieuwe community is onderdeel van het ecosysteem op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Kartrekkers zijn TNO, BISS (gevormd door Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en Open Universiteit), APG, Provincie Limburg en de Brightlands Smart Services Campus.

De kick-off bestond uit een plenair programma in het auditorium van de Brightlands Smart Services Campus gevolgd door diverse parallelle break-out sessies. Inhoudelijke bijdragen werden tijdens de kick-off onder andere geleverd door TNO, BISS, APG, Accenture, IBM, Eneco, PGGM, Rabobank, Monax en de Brightlands Smart Services Campus.

Het programma werd geopend door Willem Vermeend, oud-minister en tegenwoordig Special Envoy Fintech van de Ministeries van Economische Zaken en Financiën. Vermeend is als voorzitter van de advies- en programmaraad van Techruption verbonden aan de nieuwe community.

Willem Vermeend: ”Binnen start-ups, kennisinstellingen en bedrijven hebben de onderwerpen kunstmatige intelligentie, blockchain en klimaatverandering in de loop der tijd steeds meer aandacht gekregen. Toch bundelen deze stakeholders hun krachten nauwelijks. Het Techruption initiatief biedt een unieke mogelijkheid om de diverse initiatieven te verenigen en deze te laten floreren binnen een ecosysteem. Dat zal kracht, synergie en veranderingssnelheid opleveren. De Brightlands Smart Services Campus is hiermee dé broedplaats van concrete praktische toepassingen op deze terreinen.”

Peter Verkoulen, CEO Brightlands Smart Services Campus: “Dit nieuwe initiatief geeft extra vaart aan de Brightlands Smart Services Campus die onlangs werd opgericht om een ecosysteem te bouwen om open innovatie op het gebied van smart services en data science te stimuleren. Hierdoor zullen de verbindingen tussen bedrijven, kennisinstituten en start-ups hechter worden. Bovendien ontstaan er zo nieuwe mogelijkheden voor cross-overs tussen de Brightlands campussen. Daarbij wordt bijvoorbeeld samen met de Brightlands Chemelot Campus nadrukkelijk gekeken naar verduurzaming van productieprocessen o.a. door digitale transformatie. Mede in het kader van de plannen over Chemelot 2025 liggen daar enorme kansen."

Bekijk ook het artikel van Dutch Digital Delta: Eerste Nederlandse Blockchain fieldlab van start in Heerlen

  overview news & events

Read the English version

Techruption
Brightlands Smart Services Campus
Smedestraat 2
6411 CR Heerlen
The Netherlands

techruption@brightlands.com