Unique biomaterial against stent thrombosis in heart patients

july 19, 2018

VitaK Innovation in Life Sciences, a spin-off of Maastricht University and Brightlands Maastricht Health Campus, has developed an innovative cocktail that can prevent thrombosis and calcification of coronary stents.

Coronary arteries and stents

“Small discoveries and innovations can cause big changes and can make a difference in health care. A few years ago, the scientific team of VitaK has discovered in a number of studies that vitamin K has antithrombotic and anti-calcification effects and filed several patent applications for this. From many scientific studies, it is known that thrombosis and calcification often occur as a complication in patients who receive a coronary stent. Based on this, VitaK has successfully completed a research project to add vitamin K in biomaterial of coronary stents for heart patients”, says Drs. Mehrdad Omidvar, CEO of VitaK.

“Coronary artery disease cause more than 7 million deaths worldwide each year. In the Netherlands, yearly approximately 45.000 patients undergo a procedure in which a blocked coronary artery is re-opened. In 90% of these cases also a stent is placed. If such a stent is blocked again by stenosis or thrombosis, the risk of a new heart attack occurs with a mortality rate of 20%. Unfortunately, stent-thrombosis (clot formation) and -calcification still occur. Long-term anticoagulation therapy is therefore needed, increasing the risk of major bleedings. We expect that stent thrombosis and calcification do not occur anymore with the VitaK stent”, explains Dr. Kleikers, president R & D of VitaK.

Preliminary results are promising: the prototype has proven that it is possible to implement vitamin K in biomaterial with a slow release. VitaK is now looking for a strategic partner to further investigate and develop this innovative concept.

‘VitaK stent’

Under supervision of Dr. Kleikers, the VitaK team is now further investigating the addition of a drug-cocktail in stents. The VitaK cocktail should locally prevent the complex process of clot formation and stenosis of a stent. The cocktail consists of vitamin K and other active substances that will affect the process from different angles, leading to a stronger effect. In the context of ‘personalised medicine’, the ingredients of the cocktail can be further tailored to the individual patient.

This innovative cocktail will open new doors for heart patients, drastically decreasing, and hopefully even preventing the risk of stent thrombosis and -calcification and the need for long-term anticoagulation therapy. Future research will be aimed at the best possible composition of the VitaK cocktail and long-term effects of the VitaK stent in patients.

VitaK

Worldwide VitaK is the number one research centre in measuring MGP and vitamin K and is also a world-leading provider of laboratory (CRO) services and medical products (IVD/ POC). VitaK has its own R&D department specialized in developing high-quality innovative medical devices. The VitaK Biotech division is dedicated to developing tests for early stage detection of diseases and personalized treatment options.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doorbraak: uniek biomateriaal tegen stenttrombose bij hartpatiënten

VitaK Innovation in Life Sciences, een spin-off van de Universiteit Maastricht en Brightlands Maastricht Health Campus, heeft een innovatieve cocktail ontwikkeld die trombose en verkalking in kransslagader-stents kan tegengaan.

Kransslagaders en stents

“Sommige kleine uitvindingen en innovaties kunnen grote veranderingen veroorzaken en een verschil maken in de gezondheidszorg. Enkele jaren geleden heeft het wetenschappelijke team van VitaK, na vele studies, antitrombotische en anti-verkalkingseffecten van vitamine K ontdekt en heeft daarvoor meerdere patenten aangevraagd. Uit vele wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat trombose en verkalking vaak optreden als complicatie bij patiënten bij wie een stent wordt geplaatst. Op basis hiervan heeft VitaK met succes een onderzoek afgerond om vitamine K toe te voegen aan biomateriaal ten behoeve van een stent voor hartpatiënten”, zegt Drs. Mehrdad Omidvar, CEO van VitaK.

“Aandoeningen van de kransslagaders zorgen wereldwijd voor meer dan 7 miljoen sterfgevallen per jaar. In Nederland ondergaan jaarlijks ongeveer 45.000 mensen een behandeling waarbij een verstopte kransslagader wordt geopend. In 90% van deze gevallen wordt ook een stent geplaatst. Als zo’n stent vervolgens weer dichtgroeit of geblokkeerd raakt door een nieuw stolsel, brengt dat het risico op een nieuw hartinfarct met zich mee, waarbij de mortaliteit rond de 20% ligt. Er treedt helaas nog steeds stenttrombose (stolselvorming) en -verkalking op. Hierdoor is langdurige antistollingstherapie nodig met een verhoogd risico op bloedingscomplicaties. Onze verwachting is dat stenttrombose en -verkalking niet meer plaatsvinden bij gebruik van de VitaK stent”, aldus Dr. Kleikers, president R & D van VitaK.

Voorlopige resultaten zijn veelbelovend: het prototype heeft bewezen dat het mogelijk is om vitamine K in biomateriaal te verwerken en deze langzaam af te geven. VitaK is nu op zoek naar een strategische partner om dit innovatief concept verder te onderzoeken en te ontwikkelen.

‘VitaK stent’

Het team van VitaK, onder leiding van Dr. Kleikers, onderzoekt nu verder de toevoeging van een medicijncocktail in stents. De VitaK cocktail zou lokaal het complexe proces van stolselvorming en dichtgroeien van een stent kunnen voorkomen.

De cocktail bevat vitamine K en enkele andere actieve stoffen die het proces via diverse invalshoeken beïnvloeden, waardoor een sterker effect wordt bereikt. In het kader van ‘personalised medicine’ kan de inhoud van de VitaK cocktail op individueel niveau worden aangepast.

Deze innovatieve cocktail gaat nieuwe mogelijkheden voor patiënten opleveren, waardoor het risico op stenttrombose en -verkalking en de behoefte aan langdurige antistollingstherapie enorm kunnen verminderen en hopelijk voorkomen kunnen worden. Toekomstig onderzoek zal gericht zijn op de best mogelijke samenstelling van de VitaK-cocktail en langdurige effecten van de VitaK stent in patiënten.

VitaK

Wereldwijd is VitaK het grootste onderzoekscentrum voor MGP en vitamine K. Daarnaast is VitaK een van de grote spelers binnen het bieden van laboratorium (CRO) services en medische producten (IVD/POC). VitaK heeft een eigen R&D afdeling die gespecialiseerd is in het ontwikkelen van hoogwaardige, innovatieve medische apparaten. De VitaK Biotech divisie focust zich op het ontwikkelen van tests voor vroegtijdige diagnose en gepersonaliseerde behandelingsopties.

  overview news & events