Belichtingsproef komkommerteelt gestart bij Innoveins

november 19, 2019

Assimilatiebelichting maakt het mogelijk de kas economisch efficiënter in te zetten. Door efficiënte belichtingstechnieken in te zetten zal per kilogram oogstbaar product de energie-input dalen. Vorige week startte bij Innoveins een belichtingsproef in de komkommerteelt waarin verschillende behandelingen met elkaar worden vergeleken.

Beperken abortie

In 2019 vond reeds een belichtingsproef plaats in de komkommerteelt. Uit de resultaten bleek dat de productie, met name in de laatste weken, hoger lag in de SON-T afdeling in vergelijking met de full-LED afdeling. Dit is opmerkelijk aangezien er nauwelijks een verschil was in vruchtzetting tussen de verschillende lichtbehandelingen. Dit betekent dat het aantal vruchten dat geaborteerd is, hoger lag in de full-LED afdeling. In co-creatie met enkele telers is daarom besloten in een nieuwe proefopstelling abortie zoveel mogelijk te beperken.

Stimulering verdamping

Aangezien de verwachting is dat de abortie werd veroorzaakt door een verdampingsissue, wordt in de nieuwe proefopstelling gepoogd verdamping te simuleren. De verdamping zal gemeten worden door te kijken naar het waterverbruik. Zo kan indirect gemeten worden wat de plant verdampt. De relatieve vochtigheid (RV) wordt daarbij gelijk gehouden door ofwel meer te stoken, ofwel meer te gaan kieren om de lucht stromen op gang te houden en extra te stimuleren. Tot slot wordt ook bekeken of lichtspectra invloed hebben op de verdamping van de komkommerplant.

Proefopzet

De proef zal plaatsvinden in twee proefkassen. Één kas is uitgerust met SON-T belichting, de andere kas is uitgerust met LED-belichting. Overal hangt 200 µmol aan totale belichting. In totaal zullen zes verschillende behandelingen vergeleken worden (zie tabel). Voor iedere behandeling zal gekeken worden naar de vruchtzetting, de bloemzetting, de yield (aantal vruchten en aantal kilogram), de abortie en de verdamping. 

Volg GLITCH op LinkedIn of schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van deze proef!

  overview news & events