Brightlands bewoner Betawerk ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd

december 18, 2019

Betawerk, bewoner van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, is onlangs ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd. Dit zijn twee standaarden voor de beveiliging van digitale informatie en persoonsgegevens. Een onafhankelijke instantie beoordeelde Betawerk op 150 criteria positief en reikte de certificaten uit.

Martijn Hermans, directeur Betawerk: "Organisaties mogen van hun webleverancier verwachten dat deze alles in het werk stelt om de veiligheid en privacybescherming van sites goed te regelen. Het was voor ons dan ook een logische stap om onze bestaande werkwijze objectief te laten toetsen en te certificeren". 

Stijgend belang
De urgentie van dataveiligheid en privacy-bescherming wordt steeds groter. Websites en apps worden data-intensiever, waarmee het risico op verlies of misbruik van gevoelige gegevens stijgt. Vrijwel dagelijks verschijnen berichten over datalekken of zaken als gijzelsoftware. Maar ook consumenten en patiënten stellen steeds hogere eisen aan websites en apps. Voor leveranciers aan zorg en overheidsinstellingen is deze certificering sinds kort zelfs verplicht. 

Veiligheid en privacy by design
"Hoe we met beveiliging en persoonsgegevens omgaan, leggen we vanaf het begin van een project vast. Het blijft zowel tijdens het project als na oplevering een van onze prioriteiten." aldus Jeroen Vreuls, security manager bij Betawerk. "We werken al jaren zo, maar omdat we voor een ziekenhuis, gemeente en kinderopvang werken, wilden we ons beleid officieel laten toetsen."   

Normen voor informatiebeveiliging
ISO27001 is de wereldwijde standaard op het gebied van informatiebeveiliging. Deze beschrijft hoe organisaties om moeten gaan met de beveiliging van informatie. Dat gaat van degelijke back-ups tot interne protocollen voor toegang tot informatie. 
NEN7510 is een norm die specifiek bestemd is voor zorg- en patiëntinformatie en is in de Nederlands zorg een verplichte norm. 

Strategisch internetbureau
Betawerk is een prijswinnend familiebedrijf dat ambitieuze digitale projecten realiseert vanuit de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Ze helpt organisaties met hun online strategie en het ontwikkelen van slimme concepten voor complexe vragen. Betawerk ontwikkelt hoogwaardige sites en apps voor onder andere overheden en zorginstellingen.

  overview news & events