Brightsite

february 21, 2019

Brightsite. Dat is de naam van het kenniscentrum voor het verduurzamen van de procesindustrie. De samenwerkende partijen in die samenwerking (TNO, Universiteit Maastricht, Brightlands Chemelot Campus en Sitech Services) hebben eind januari het Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend, dat de basis zal vormen voor de samenwerkingsovereenkomst. Het is de bedoeling dat Brightsite een impuls geeft aan de ontwikkeling en commerciële toepassing van technologieën die het voor de chemische industrie mogelijk maken haar veiligheids- en duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Dat alles uiteraard in lijn met de ambities op het gebied van de klimaatuitdaging en energietransitie. Het centrum sluit aan bij de ambities van de Provincie Limburg.

brightsite (100 woorden).jpg
  overview news & events