Initiatief Fieldlab Future Farming gestart

september 4, 2019

Innoveins, Brightlands Campus Greenport Venlo en FME nemen het initiatief om het Smart Industry Fieldlab genaamd Fieldlab Future Farming op te richten. Doelstelling is om de digitalisering en automatisering van kapitaal- en arbeidsintensieve teelten te versnellen.

Dit Fieldlab gaat zich in eerste instantie richten op de digitalisering van de zachtfruit sector. Er zijn op dit moment nog weinig initiatieven in de zachtfruit sector op het gebied van digitaliseren en automatiseren. Dit terwijl de vraag naar het product groeit en de beschikbaarheid van arbeidskrachten juist kleiner wordt. Naar verwachting groeit het consumptievolume van blauwe bessen, frambozen, aardbeien en bramen in de EU in de komende vijf jaar met minimaal 7% per jaar.

Vier innovatieprojecten
De initiatiefnemers richten zich op innovatieprojecten waar ondernemers energie in willen steken. De focus ligt daarbij vaak op het automatiseren van arbeid en het genereren en interpreteren van data. Onderstaande vier innovatieprojecten voldoen aan deze principes en zijn reeds geacquireerd:

  • Aardbeienteelt onder licht 
  • Verhogen plantweerbaarheid 
  • Gerobotiseerde oogst van blauwe bessen 
  • Smart farming voor blauwe bessen 

Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan het Fieldlab, neem dan contact op met Marcel Hendriks.

Meer informatie
  overview news & events