Interview BASF: ‘Het voelt goed op Brightlands Campus Greenport Venlo’

october 28, 2019

BASF Vegetable Seeds is vanaf 1 januari 2020 aandeelhouder van Brightlands Campus Greenport Venlo. Jan van den Berg, manager Strategic Alliance en Partnering bij BASF Vegetable Seeds, verkende de eerste mogelijkheden tot samenwerking met de campus. ‘Het voelt goed op de campus in Venlo. Dat geldt ook voor de samenwerking met Universiteit Maastricht en Provincie Limburg, de twee andere aandeelhouders van Brightlands. Dat vertrouwen heeft ertoe geleid dat we niet alleen gaan samenwerken op de campus, maar ook aandeelhouder zijn geworden’.

Wat is BASF Vegetable Seeds voor bedrijf?

We zijn een zaadveredelingsbedrijf dat hoogwaardige zaden en groenterassen ontwikkelt voor de professionele tuinbouw, die wereldwijd onder de merknaam Nunhems® verkocht worden. Meer dan een half miljard mensen eet iedere dag groenten van onze zaden. We exporteren naar meer dan 100 landen en hebben in 44 landen een eigen vestiging. Er werken wereldwijd meer dan 2.000 mensen in vaste dienst bij ons, waarvan 650 in Limburg.

BASF Vegetable Seeds is een onderdeel van BASF Agricultural Solutions. Naast de zaadveredeling is BASF binnen deze divisie onder andere actief in gewasbescherming, plantgezondheid, oplossingen voor bodembeheer en digitale landbouwtoepassingen. Daarnaast is BASF actief in voedingssupplementen voor mens en dier. De meeste mensen kennen ons waarschijnlijk van de materialen voor de bouwsector en auto-industrie en natuurlijk van de chemie. 

Waarom is BASF Vegetable Seeds aandeelhouder geworden van Brightlands in Venlo?

Voor ons is de deelneming van strategisch belang vanwege de innovaties en het onderzoek op de campus rondom voeding, gezondheid en nieuwe duurzame teelttechnieken. Dit biedt voor ons als bedrijf unieke mogelijkheden als het gaat om samenwerking rondom research en development, co-creatie en het ontwikkelen van nieuwe product/markt combinaties. Met de aanwezigheid van start-ups, bedrijven en kennisinstellingen, midden in een belangrijk tuinbouwgebied, is Brightlands Campus Greenport Venlo voor ons een hele interessante plek!

Wat gaan jullie met en op de campus doen?

We hebben als bedrijf net een nieuwe strategie gelanceerd: we willen gezond eten plezierig en duurzaam maken. Dat betekent concreet dat we ook de consument meer willen bereiken: onze ambitie is om nieuwe groenteconcepten te ontwikkelen die beter aansluiten bij de wensen van de consument. Dan krijg je te maken met producten waarbij smaak, gezondheid en het gebruiksgemak belangrijk zijn. Onderwerpen waar de campus in Venlo volop mee bezig is.

Wij kunnen als bedrijf die concepten niet alleen ontwikkelen. Dat willen samen met partners die dichtbij de consument staan: van telers tot aan retail. Het is voor ons dus ideaal om aan te sluiten bij het netwerk van de campus om dit samen met nieuwe partners - in de keten en daarbuiten - voor elkaar te krijgen.  

Gaan jullie je ook vestigen in Venlo?

Jazeker, we huren vanaf 1 januari 2020 een box-in-box op de campus! Venlo is ook maar een half uur rijden van ons hoofdkantoor in Nunhem. Alle disciplines in ons bedrijf zijn ook daar vertegenwoordigd. Dat is nog een reden waarom we voor Venlo hebben gekozen: we proberen graag nieuwe dingen uit dichtbij huis.

Heb je nog wensen voor de toekomst?

Ik hoop dat we eind 2020 een aantal concrete samenwerkingsverbanden hebben met partners op en rond de campus rondom nieuwe groente-concepten. Daarnaast zijn we met Universiteit Maastricht in gesprek om te kijken of we kunnen samenwerken op gebied van research & development. Ik ga ook mijn best doen om andere disciplines binnen BASF te interesseren voor de campus. Dat is goed voor ons en goed voor de campus!

BASF is ook winnaar van de Limburg Export Award. Dubbelfeest dus?

Die award is voor ons bedrijf en alle medewerkers een prachtige opsteker en een mooie waardering voor onze activiteiten en onze nieuwe strategie.  Wij mogen hier terecht trots op zijn, maar het ook als een extra aansporing beschouwen om op het ingeslagen pad door te gaan. De afgelopen zeven jaar hebben we onze export verdubbeld, onder meer door sterke productontwikkeling. We investeren jaarlijks 20 procent van de jaarlijkse omzet in de ontwikkeling van nieuwe zaden. Volgens de jury is “de kracht van het bedrijf om in samenwerking met partners nieuwe innovaties naar de markt te brengen, vaak met een hoog investeringsniveau voor nieuwe producten. Met een uitgebreide product-, markt-, teelt- en klanten-kennis gecombineerd met inzicht in consumententrends en behoeften.  Het speelt actief in op consumentenbehoeftes en specifieke marktmogelijkheden in een continu proces van innovatie en samenwerking in de markt”.

  overview news & events