Ondernemer staat centraal in programma LimburgAgrofood

february 21, 2019

LimburgAgrofood is een programma dat erop gericht is om het concurrentievermogen van de Limburgse agrofoodsector te versterken. Het draait nu precies een jaar. Frans Broeders is sector developer Agrofood bij LIOF: ‘Goede ideeën moeten niet blijven liggen, maar gedeeld en gevoed worden zodat ze werkelijkheid kunnen worden. Wij helpen ondernemers met het realiseren van hun ideeën en het versterken van hun concurrentievermogen.’

Het team werkt op Brightlands Campus Greenport Venlo. Een logische keuze, volgens Frans. ‘We zien dat agrofood-ondernemers in deze regio de meeste kansen zien in de thema’s bio circulair, future farming en gezonde voeding: daar is het afgelopen jaar meer dan 80% van de investeringen naartoe gegaan. Dit zijn ook precies de thema’s waar de campus en de bedrijven op de campus zich dagelijks mee bezig houden. We zitten hier als programma goed op onze plek.’

Vliegwiel
Na een jaar LimburgAgrofood staat er een actieve community van zo’n 175 MKB-bedrijven en andere agrofood-partijen om kennisuitwisseling en innovatie te bevorderen. Er zijn 50 MKB-bedrijven ondersteund bij het ontwikkelen en financieren van innovatieprojecten en business cases en er is met cofinanciering van ondernemers meer dan 3 miljoen euro geïnvesteerd.

‘Minister Carola Schouten  van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft pas haar visie over de kringlooplandbouw gepresenteerd. Maar in Limburg is dit niet alleen een visie, het vindt hier al plaats: van het ontwikkelen van duurzame verpakkingen en belichtingssystemen tot aan robotisering en de inzet van biomassa voor het verwarmen van kassen. Hier mogen agrofood-ondernemers in Limburg terecht trots op zijn.’

Ondernemers uit de regio kunnen een subsidie aanvragen voor drie soorten projecten: een adviesproject, een kennistraject of een innovatieproject. Frans: ‘De ondernemers zijn voor ons leidend, zij weten als geen ander wat ze nodig hebben om hun bedrijf verder te ontwikkelen. Deze subsidies zijn een vliegwiel om innovatie binnen een bedrijf op gang te krijgen.’ 

Adviesproject
Deze subsidie kan een ondernemer gebruiken voor de inhuur van externe deskundigheid voor het verbeteren van het productieproces, de ontwikkeling van nieuw product, het toepassen van nieuwe technologieën of het opzetten van een nieuw businessmodel. Meer informatie.

Voorbeeld: Bio-actieve inhoudsstoffen in groente
Het Limburgse bedrijf MiFood wil groenten en fruit verwerken tot innovatieve groente, fruit en mixproducten, waarbij de gezonde stoffen zoals vitamines, mineralen, eiwitten, vezels en antioxidanten maximaal behouden blijven. Dat wordt gedaan in het  Nutritional Concepts Lab op de Brightlands campus in Venlo. Het bedrijf heeft via het programma een bijdrage gekregen om een onderzoek te doen naar de bioactieve inhoudsstoffen in groenten.


Kennistraject
Een kennistraject is een samenwerking tussen een mkb-onderneming en een Limburgse kennisinstelling (Maastricht Universiteit, Fontys Hogeschool of HAS Hogeschool). Studenten gaan onder leiding van een docent aan de slag met een door het bedrijf voorgelegde casus. Meer informatie.

Voorbeeld: Winteraardbeien
Het bedrijf Brookberries uit Belfeld wil met winteraarbeien een onderscheidend product in de markt zetten. Samen met Universiteit Maastricht zijn ze een kennistraject gestart om de gezondheidswaarde van deze in de winter geteelde aardbeien beter bekend te maken bij de consument. Daarnaast wil het bedrijf  meer inzicht krijgen in de belichtingsmogelijkheden en de beschikbare rassen, zodat hun teelt hier optimaal op kunnen afstemmen.  


Innovatieproject
Het innovatieproject is gericht op de ontwikkeling en realisatie van een innovatief fysiek product of een innovatieve dienst gekoppeld aan een fysiek product. Deze subsidie heeft als doel om innovatieve ontwikkelingen bij het MKB in de agrofoodsector te stimuleren, ondersteunen en versnellen. Meer informatie.

Voorbeeld: Kassen verwarmen met datacenters
Kun je de restwarmte van servers uit datacenters gebruiken voor de glastuinbouw? Start-up en deelnemer aan Brightlands Innovation Factory Blockheating uit Heerlen denkt van wel. Zij hebben een innovatiesubsidie aangevraagd  voor de technologische ontwikkeling en realisatie van een eerste prototype datacenter, waarmee kassen duurzaam en gasloos verwarmd kunnen worden.


Aanvragen
Ondernemers die gevestigd zijn in Limburg kunnen tot en met 31 december 2020 subsidie aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.liof-limburgagrofood.nl of neem contact op met Frans Broeders via 06 1521 7667 / frans.broeders@liof.nl of Niek Theunissen via 06 1536 4495 / niek.theunissen@liof.nl

  overview news & events