Oratie: er zit meer achter het etiket

november 18, 2019

Op 15 november sprak prof. dr. Dick T.H.M. Sijm deze oratie uit en aanvaarde daarbij het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. Hij zal werkzaam zijn bij de Faculty of Science and Engineering, University College Venlo in Venlo. Zijn leerstoel heet: voedselveiligheid in een duurzame economie.

Dick Sijm is 4 dagen per week afdelingshoofd Risicobeoordeling van Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en één dag in de week buitengewoon hoogleraar in Limburg. Op deze manier ontstaat er een hechte samenwerking tussen de NVWA en de onderzoekswereld om de relevante, maatschappelijke taken goed gefundeerd uit te kunnen voeren.

Onderzoek naar risico's van voedsel(productie)

Dick Sijm gaat aan de Maastrichtse universiteit de relatie onderzoeken tussen duurzaamheid en voedselveiligheid. In concreto kan dat bijvoorbeeld een onderzoek zijn naar de mogelijke schadelijkheid van gerecyclede verpakkingen. We drinken dagelijks uit geplastificeerde koffiebekertjes. Om die bekertjes vormvast en toch flexibel, lekvrij, zonlichtongevoelig en met letters bedrukbaar te maken wordt een grote variëteit aan chemische stoffen gebruikt. Hoe schadelijk zijn die?

Dergelijk onderzoek staat nog in de kinderenschoenen en door de druk op het hergebruik van materialen zeer actueel. Het onderzoek is ook razend ingewikkeld. Want misschien treden die schadelijke effecten pas op nadat je 20 jaar lang uit zo’n bekertje hebt gedronken. Om kort te gaan, de relatie tussen het innemen van bepaalde stoffen en (het voorkomen van) gezondheidsschade is ingewikkeld en vergt langdurig onderzoek.

In de verpakkingsindustrie worden meer dan 8000 verschillende stoffen gebruikt. Het is ondoenlijk om die stuk voor stuk op schadelijkheid te onderzoeken. De kunst is om ze op de een of andere manier te clusteren, zodat het onderzoek behapbaar blijft. Eerder al werd de schadelijke invloed van weekmakers in plastics vastgesteld. Zo is het gebruik van bisfenol A (BPA) inmiddels wettelijk verboden in Europa, evenals een aantal weekmakers (ftalaten). Deze stoffen tasten het hormoonsysteem van de mens aan.

Ook het gebruik van nieuwe eiwitbronnen, zoals insecten, zeewier, etc. is onderwerp van zijn onderzoek. Worden die veilig gekweekt, ondervinden werknemers geen nadelige effecten daarvan, wordt de consumenten voldoende beschermd?

Dick Sijm, van huis uit chemicus, is voor een periode van 5 jaar benoemd. Met zijn benoeming streeft de NVWA ernaar om meer kennis te verzamelen over de risico’s van voedsel(productie).

  overview news & events