Snelle en effectieve behandeling van trauma’s middels virtual reality

january 17, 2019

Start-up Psylaris wil psychologische hulp efficiënter en toegankelijker maken met behulp van virtual reality (VR). LIOF ondersteunt Psylaris via het Limburgs Business Development Fonds (LBDF) middels financiering voor de doorontwikkeling van hun VR applicatie.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapievorm waarmee voornamelijk trauma’s en negatieve herinneringen worden behandeld. De EMDR-VR app van Psylaris is een e-healthtool voor het bieden van een intensiever EMDR traject en wordt ingezet als verlengstuk van de therapie.

Voordelen
Omdat de app thuis zelfstandig ingezet kan worden is de therapeut in staat om een intensievere behandeling voor te schrijven zonder hier zelf bij aanwezig te zijn. Dit betekent dat een cliënt in een korte tijdsperiode, meer behandelingen kan krijgen waardoor zijn voortgang versneld wordt. De cliënt kan zelf de tijden en locaties selecteren waar hij zijn behandeling – onder verantwoordelijkheid van de therapeut – wil laten plaatsvinden. 
Door het verhogen van de intensiteit is een cliënt sneller geholpen, kan de therapeut zijn uren anders inzetten en kunnen de kosten verlaagd worden. Voor GGZ Nederland is e-health een van de belangrijke pijlers voor het betaalbaar en toegankelijk houden van geestelijke gezondheidszorg voor een brede doelgroep.

Mike Verhiel, CEO van Psylaris: “In de GGZ is sprake van hoge kosten, lange wachtrijen en een verhoogde druk op sneller resultaat. Wij zijn daarom begonnen met het mogelijk maken van virtuele therapie zonder directe invloed van een therapeut. Door het – na de intake – niet direct nodig hebben van een psycholoog kunnen de kosten de GGZ drastisch verlaagd worden en wachtrijen opgelost worden. Het is zogenaamde een blended-care oplossing waarbij er wel een psycholoog als hoofdbehandelaar nodig is die het proces overziet. De Brightlands Smart Services Campus is onze partner op het gebied van data science en smart services. LIOF heeft ons geholpen met het aanscherpen van een businessplan en ondersteunt ons financieel bij het verder uitwerken van ons concept”.

Peter Verkoulen, CEO van de Brightlands Smart Services Campus: “Dit is een schoolvoorbeeld van hoe digitale toepassingen ons leven kunnen verbeteren. Wij zien het op deze campus als onze missie aan digitale ontwikkelingen te werken en hierin te gidsen. Nu is het met een app voor de zorg, maar denk ook aan andere toepassingen op het gebied van duurzaamheid, milieu of veiligheid die in het ecosysteem op de Brightlands Smart Services Campus zijn ontwikkeld”.  

LIME ondersteunt Psylaris door o.a. het verbinden met de juiste en noodzakelijke experts en het faciliteren en mede mogelijk maken van een valide implementatie van het product binnen de zorg. LIME is een Brightlands innovatieprogramma met als doel het verbeteren van de zorg door slimmer te meten en efficiënter data te verzamelen.

Tys van Elk, directeur LIOF: “LIOF helpt ondernemers, groot en klein, met starten, innoveren, samenwerken en investeren. Wie iets wil bereiken, krijgt van LIOF kennis, een diepgeworteld netwerk en kapitaal. Wij kennen de trends en innovaties en kunnen startups – samen met de Brightlands campussen – helpen hun ideeën verder te ontwikkelen. Psylaris heeft een uniek, innovatief concept dat wij graag ondersteunen met kennis en financiering. Het concept heeft groeipotentieel en kan daarmee bijdragen aan groei van de werkgelegenheid in Limburg”.

Over Psylaris
Psylaris is eind 2017 opgericht met als doel om psychologische behandelingen in een virtuele omgeving te zetten zodat een cliënt zichzelf kan behandelen zonder directe invloed van een psycholoog. Als eerste module is gestart met Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), een veelgebruikte methode in de hedendaagse psychologie voor de behandeling van trauma’s en negatieve herinneringen. Volgende stap is om nieuwe therapievormen toe te voegen en de benadering persoonlijker te maken op basis van verzamelde data. Psylaris wil de virtuele therapeut van de toekomst worden.

Over LIOF
LIOF is een organisatie van professionals die dag in dag uit de innovatieve Limburgse ondernemer ondersteunt met kennis, netwerk en kapitaal. Voor elke individuele ondernemer stellen we - vanuit de behoefte van de ondernemer - samen de optimale mix van instrumenten vast. We zijn er voor elke Limburgse MKB’er met een innovatief idee, een businessplan of een financieringsvraag, én voor ondernemers die zich in Limburg willen vestigen. Alles wat we doen, doen we om de BV Limburg, en daarmee Limburg als geheel, economisch sterker te maken.

Over Brightlands Smart Services Campus
De Brightlands Smart Services Campus maakt deel uit van Brightlands, een open innovatie community die bestaat uit 4 campussen en waar wetenschappers, ondernemers, studenten en investeerders samenwerken aan de grand challenges op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. De Brightlands Smart Services Campus richt zich hierbij primair op het ontwikkelen en faciliteren van een community die data kan omzetten in slimme diensten.
Founding fathers van de campus zijn APG, Maastricht University en de Provincie Limburg.

 

  overview news & events