Studenten Applied Science van Zuyd Hogeschool leren in nieuw onderwijsconcept

may 28, 2019

DSC_1359.jpg

Onderwijs in de beroepspraktijk op Brightlands Chemelot Campus

Brightlands Chemelot Campus en Zuyd Hogeschool hebben een overeenkomst ondertekend voor het gebruik van de Brighthouses door studenten van de eerste twee studiejaren van de opleiding Applied Science. De opleiding legt zich onder meer toe op de (bio)chemische moleculaire wetenschap. 

Brighthouse is een nieuwe innovatieve leer-werkomgeving, gelegen op de campus, waar vanaf september 2019 elk studiejaar nog eens 100 extra studenten van Zuyd les krijgen in de beroepspraktijk, bovenop de derde en vierdejaarsstudenten die al bij Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) op de campus studeren. De overeenkomst sluit naadloos aan bij de ambities van de campus om jong talent aan zijn ecosysteem te binden en de grote waarde die Zuyd vanuit onderwijsperspectief hecht aan het opleiden van studenten in de beroepspraktijk. Brighthouse wordt 24 mei officieel geopend.

Verbinding studenten met werkomgeving en regio

De nauwere verbinding tussen Brightlands Chemelot Campus en Zuyd zal de relatie tussen studenten en hun toekomstige werkomgeving, en daarmee de regio Limburg en de Euregio Maas-Rijn, naar verwachting verder versterken. Studenten krijgen nu gedurende hun gehele opleiding te maken met thema’s en een praktijkomgeving, die wezenlijk zijn voor dit gebied. Ze werken immers met en voor bedrijven die essentieel zijn voor de economische en innovatieve kracht van Limburg en de Euregio. Ze passen hun kennis toe in relevante en eigentijdse vraagstukken in het domein Applied Science. Bovendien leren studenten en bedrijven elkaar al in een vroegtijdig stadium kennen. Dat vergroot de kans op een ‘match’ tussen toekomstige werknemer en werkgever, en verbindt daarmee jong talent aan deze regio.

DSC_1379.jpg

Bert Kip, CEO Brightlands Chemelot Campus: 'In de ontwikkeling van de Brightlands Chemelot Campus speelt toegang tot talent een steeds belangrijker rol. We zijn dan ook blij dat Zuyd zijn het praktisch deel van de eerste twee leerjaren Applied Sciences naar de CHILL laboratoria in de nieuwe Brighthouses brengt. Een mooie volgende stap in het dichter bij elkaar brengen van onderwijs en bedrijfsleven.' 

Foto: Ondertekening door Brightlands Chemelot Campus en Zuyd Hogeschool van de overeenkomst voor het gebruik van Brighthouse door studenten van de eerste twee studiejaren van de opleiding Applied Science.

Kleinere groepen en beroepspraktijk

De opleiding Applied Science van Zuyd werkt continu aan de verbetering en versterking van de kwaliteit van haar onderwijs en onderwijsconcepten. De mogelijkheden vanuit Brightlands Chemelot Campus helpen om deze ambitie te realiseren. Lessen vinden plaats in kleinere groepen waardoor de band tussen student en docent wordt versterkt en er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht. Studenten en docenten geven samen richting aan het onderwijs in een gedeelde verantwoordelijkheid. Dat gebeurt in de inspirerende en motiverende omgeving van de beroepspraktijk met als resultaat: jonge, in de praktijk opgeleide professionals die enthousiast en met vertrouwen hun toekomst in het (bio)chemische moleculaire domein kunnen vormgeven. Het werkveld is breed en afwisselend. Afgestudeerden komen bijvoorbeeld terecht in de geneesmiddelenindustrie, chemische industrie of voedingsmiddelenindustrie. Maar ook bij waterschappen, ziekenhuizen, universiteiten en overheidsinstellingen.

Twee studentes bij zuurkast.jpg
Studenten Applied Science aan het werk bij een ‘zuurkast’. Het onderwijs is verankerd in de praktijk en het onderzoek in het onderwijs.
Studenten in laboratorium.jpg
In laboratoria werken de studenten samen met bedrijven en (docent-)onderzoekers aan concrete praktijkopdrachten.
  overview news & events