Verbreding kennisaanbod op Brightlands Smart Services Campus

february 18, 2019

De Universiteit Maastricht (UM), Zuyd Hogeschool (Zuyd) en de Open Universiteit (OU) gaan hun activiteiten op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen verbreden. De drie kennisinstellingen starten nu ieder een eigen instituut. De succesvolle samenwerking wordt voortgezet in de vorm van gezamenlijke projecten. In de nieuwe initiatieven zal nog slagvaardiger (samen)gewerkt worden aan innovaties, onderzoek en onderwijs op het gebied van de digitaliserende samenleving.

Brightlands Smart Services Campus is in 2016 van start gegaan. Naast een campusgebouw en campusorganisatie is onder de naam BISS door de UM, Zuyd en de OU een gezamenlijk innovatie- en kennisinstituut neergezet. In die eerste jaren is de campus snel gegroeid. Op basis van de opgedane ervaringen zijn partijen ervan overtuigd dat in een nieuwe fase voor de campusorganisatie en de drie afzonderlijk georganiseerde doch samenwerkende concepten van de drie kennisinstellingen, het grote potentieel nog beter benut kan worden.

Focus in het aanbod

Zuyd, de OU en de UM concentreren hun expertise en activiteiten op de campus elk in een eigen instituut:

  • Zuyd - Zuyd legt zich met name toe op het kort-cyclisch verbinden van kennis/onderzoek met bedrijfsleven en overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld door inzet van bestaande state-of-the-art technologie, via studentprojecten en stages, en via user cases en praktijkonderzoek.
  • CAROU - De OU gaat organisaties begeleiden bij het inzetten van technologische en sociale innovaties via onderzoeksprojecten en onderwijs op terreinen als Smart City, Cyber Security, Smart Industry, Climate Change en Continuous Learning.
  • BISS - De UM verbreedt de focus naar translationeel onderzoek en onderwijs rondom de digitaliserende samenleving, met oog voor de thema’s Health, Industry 4.0, Public Policy & Citizenship en Smart Services.

Alle drie de kennisinstellingen participeren volop in het ecosysteem op de Brightlands Smart Services Campus, in samenwerkingen en projecten met diverse daaraan verbonden partijen en in speciale programma’s van de campus zoals Techruption.

  overview news & events