UM Holding verkoopt aandelenbelang TMFI B.V.

january 13, 2020

Universiteit Maastricht Holding B.V., de ‘private’ houdstermaatschappij van de Universiteit Maastricht voor haar strategische deelnemingen, heeft op 19 december 2019 haar 50% aandeel in THE MAASTRICHT FORENSIC INSTITUTE, TMFI B.V., samen met Verilabs Holding B.V. de andere 50% aandeelhouder, verkocht aan EUROFINS FORENSICS LUX HOLDINGS, gevestigd te Luxemburg.

TMFI B.V. was een 50% deelneming van UM Holding B.V. en is een dienstverlener gericht op forensisch DNA-onderzoek en DNA-verwantschapsonderzoek. TMFI heeft een geaccrediteerd laboratorium voor het verrichten van forensisch DNA-onderzoek en rechtsgeldig verwantschapsonderzoek. Dit laatste onder de naam Verilabs met als locatie Gouda. Daarnaast besteedt TMFI gespecialiseerd forensisch onderzoek uit, vaak bij deskundigen werkzaam bij de UM, zoals forensisch psychologisch onderzoek en spraakonderzoek. De belangrijkste opdrachtgevers van TMFI zijn het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie. TMFI is na het NFI de grootste aanbieder van forensisch onderzoek in Nederland.

TMFI is enkele jaren geleden initieel ontstaan uit de samenvoeging van twee kleine gespecialiseerde startup bedrijven van de Universiteit Maastricht (beide destijds 100% deelnemingen), TMFI B.V., gericht op forensisch onderzoek en DNalysis B.V., gericht op forensisch DNA-onderzoek en vervolgens uit de samenvoeging / fusie met het Nederlandse collega-bedrijf Verilabs, dochter van Verilabs Holding B.V. in Leiden.

TMFI B.V. is ruim drie jaar geleden in het kader van een grote tender voor forensisch DNA-onderzoek vanuit de Nederlandse overheid en het Nederlands Forensisch Instituut de samenwerking aangegaan met de Engelse partner LGC. In de loop van 2017 is de forensische divisie van LGC door het veel grotere Europese Eurofins overgenomen. Eurofins is een internationaal opererende laboratoriumorganisatie met meer dan 45,000 medewerkers, verdeeld over meer dan 850 vestigingen in 45 landen. De forensische divisie van Eurofins bestaat uit circa 850 medewerkers, werkzaam in 15 laboratoria in Duitsland, Belgie, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en – met de overname van TMFI - in Nederland. TMFI en Eurofins hebben de afgelopen jaren samen een groeiende business opgebouwd in het Nederlandse landschap van forensisch en verwantschapsonderzoek. In het kader van de samenwerking en de gewonnen tender (lopend tot eind 2020) is de business-omvang van TMFI ruim verdrievoudigd tot 3 mio euro en een omvang in personeel van 17 medewerkers / 13 FTE.

Vooruitlopend op het aflopen van de gewonnen tender met het OM en ter voorbereiding op komende nieuwe tenders, maar vooral om daarmee de groeiende business voor de onderneming en haar medewerkers veilig te stellen en goed te waarborgen, is vanuit UM Holding besloten, samen de andere aandeelhouder Verilabs Holding, om de onderneming structureel onder te brengen in het grotere geheel van de samenwerking middels de volledige verkoop en overdracht van de aandelen aan de veel grotere samenwerkingspartner Eurofins.

Eurofins Forensics Lux Holdings laat TMFI voortbestaan als zelfstandige en autonome “business unit” binnen het veel grotere geheel. De onderneming kan op die manier optimaal synergievoordeel en schaalvoordeel realiseren en nog adequater ondernemen in het nationale maar ook internationale landschap van forensisch- en DNA- en verwantschaps-onderzoek. De onderneming blijft gevestigd in Maastricht op de Brightlands Maastricht Health Campus en wordt vanuit Maastricht door Eurofins verder uitgebouwd als haar Nederlandse business unit op forensisch gebied. De werkgelegenheid en ontwikkelingsmogelijkheden voor alle medewerkers zijn hiermee ook gegarandeerd binnen het veel grotere geheel van de forensische divisie van Eurofins.

UM Holding en de moederorganisatie Universiteit Maastricht, beschouwen deze verkoop als een succesvol resultaat van haar valorisatie-activiteiten, gericht op het naar de markt brengen van “in Maastricht ontwikkelde kennis en expertise” en het creëren van nieuwe, structurele en hoogwaardige werkgelegenheid in Limburg.

  overview news & events