Het mijnenveld van de gezondheidsclaims

Ze is pas 28 jaar en dan al mag ze haar eigen onderzoeksprogramma vorm geven op de UM-campus in Venlo. “Inderdaad, een droom”, zegt Alie de Boer. “Ik had ook nooit verwacht dat ik die in Venlo zou kunnen waarmaken. De campus in Venlo ontwikkelt zich echter in een heel hoog tempo. Overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten investeren in de beste laboratoriums. Hier komen alle disciplines samen. De onderzoeksprogramma’s richten zich op de effecten van voedingsstoffen op het menselijk lichaam. Daarop sluiten mijn interesse en expertise naadloos aan.”

Voedselclaims

De geboren Friese is namelijk geen fundamenteel onderzoeker met het lab als tweede thuis. Ze houdt zich bezig met de wettelijke kant en dan met name de voedselclaims. Wanneer mag een fabrikant van bijvoorbeeld chips ‘light’ op de verpakking zetten? Of de belofte ‘goed voor hart- en bloedvaten’ of ‘cholesterolverlagend’? Een mijnenveld weet Alie de Boer. “De wetgeving zit heel ingewikkeld in elkaar”, vertelt ze haar gehoor tijdens de presentatie ’s middags in het kader van Healthy Nutrition. “Medische claims zijn niet toegestaan, wel claims die over gezondheidseffecten gaan. Altijd is een wetenschappelijke onderbouwing vereist.”

Met een term als ‘light’ is dat alweer anders. “Als je minder vet en suiker in de chips stopt dan in het standaard product, dan mag het. Maar het is niet gezegd dat die chips dan gezonder zijn, want er kunnen weer andere stoffen in gebruikt worden.”

Sportdrankjes

Neem sportdrankjes. Mensen denken daarbij aan iets gezonds. “Ten onrechte vaak. Soms barsten die van de suiker. Misschien goed als je de marathon gelopen hebt, maar in de regel dus ongezond. Toch mag de term sportdrank op de verpakking omdat suiker niet per definitie ongezond is. Nog een voorbeeld: voedingssupplementen. Je mag niet de indruk wekken dat er ziektes mee voorkomen kunnen worden. Voor de rest mag je de positieve eigenschappen van de producten wel benoemen.”

Claims

Ingewikkelde business, zoveel is duidelijk. “De wettelijke kant in de voeding is inderdaad heel ingewikkeld. Om een idee te geven: sinds 2006 zijn van de 44.000 bij de Europese Unie ingediende claims er nog geen 300 gehonoreerd. Om uiteenlopende redenen. Ik denk dat een goede begeleiding van aanvragen essentieel is.”

In Venlo wil Alie de Boer met haar onderzoeksgroep de wetgeving beter in kaart brengen en daarnaast ondernemers en promovendi ondersteunen bij het formuleren, aanvragen en vastleggen van claims. “Hier maken we eigenlijk een nieuwe start. Prachtig om daarin een rol te spelen.”