'Onder de streep gaat het om kennis en talent behouden'

Het Young Professionals netwerk van de Brightlands campus in Heerlen stevent af op het eerste lustrum. Ook op de andere campussen verenigen zich Young Professionals en tonen steeds meer bedrijven en organisaties belangstelling. “We helpen jonge en ambitieuze professionals om zich verder te ontwikkelen. Dat is interessant voor werkgevers en jonge ambitieuze mensen in heel Limburg. En dat is wat we onder de streep graag willen: talent en kennis behouden”.

Het Young Professionals netwerk is formeel gevestigd in het gebouw van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Het is echter een misverstand om het netwerk puur als onderdeel van de campus te zien. “Young Professionals is voortgekomen uit de Smart Services Hub, de voorloper van deze campus”, legt bestuurslid Bart Gabriëls uit. “De Hub werd in 2013 gevormd door de grote werkgevers in deze regio zoals APG, AZL, CBS die allemaal een instrument zochten om jong talent te werven en aan zich te binden. Dat is uiteindelijk ook een van de doelstellingen van de Smart Services Campus. Eigenlijk zijn we in 2015 door de campus geadopteerd, maar we zijn er uitdrukkelijk ook voor andere organisaties. Inmiddels hebben we vijftien organisaties die aan ons verbonden zijn. Dat aantal willen we de komende jaren sterk laten groeien.”

Activiteiten

Het werkmodel van het netwerk is helder. Elke deelnemende organisatie betaalt contributie en kan daarvoor medewerkers afvaardigingen naar de diverse activiteiten die door het bestuur in gezamenlijkheid met de organisaties op toerbeurt worden georganiseerd. Elke organisatie vaardigt ook een ambassadeur af zodat er ook door de organisaties meegedacht kan worden over nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen voor deze doelgroep. Deze activiteiten zijn gericht op de young professionals van de leden tot een leeftijd van 36 jaar. “Vier keer per jaar organiseren we een evenement, workshop, seminar of andere activiteit”, zegt bestuurslid Janou van de Vorst, werkzaam als event- en community manager bij de Brightlands Smart Services Campus. “Het zijn bijeenkomsten waarbij inhoud leidend is. Iedereen heeft het druk, dus een evenement moet de moeite waard zijn. Young professionals moeten er iets kunnen leren waarmee ze hun carrière verder kunnen vormgeven. Netwerken opbouwen bijvoorbeeld, informeren over zelfstandig ondernemerschap, het goed hanteren van social media en uiteraard staat persoonlijke ontwikkeling centraal. Natuurlijk is de sociale component en de ‘funfactor’ ook belangrijk. Deelnemers leren elkaar kennen. Zeker voor de kenniswerkers die van ver komen, ook uit het buitenland, is het een manier om contacten te leggen.”

Kennis

“En om erachter te komen welke kansen er in deze regio liggen”, vult Bart Gabriëls aan, zelf consultant bij Obvion Hypotheken. “De campussen groeien hard, er zijn heel veel interessante vacatures. We zien regelmatig jonge mensen switchen van baan. Vroeger stapten ze gemakkelijk naar een werkgever in het westen des lands, nu zien ze dat hier ook aantrekkelijke banen zijn. En dat is wat we onder de streep graag willen: talent en kennis behouden. Jonge getalenteerde professionals hebben we nodig om de economische ontwikkeling verder aan te jagen.”

Het netwerk voorziet duidelijk in een behoefte, stelt Bart Gabriëls vast. “De meeste grote werkgevers hebben een eigen speciaal programma voor young professionals. Die haken aan bij ons, ook omdat ze hun mensen willen laten zien hoe andere organisaties bepaalde uitdagingen aanvliegen. Jonge mensen kijken graag over barrières heen. Wij verbinden ze met elkaar, vormen een community, en combineren dat met informatie en uitdaging. Het feit dat de evenementen druk bezocht worden, geeft aan dat we op de goede weg zijn. Het is niet vreemd dat we tijdens onze evenementen steeds meer recruiters tegenkomen. Zij weten dat ze dan direct in contact komen met talent.”

Groei

Het bestuur van de Young Professionals zet de komende jaren sterk in op groei. “De contacten met de andere campussen zijn al intens”, zegt Janou van de Vorst. “Daar willen we allereerst meer leden en deelnemers werven. Verder is elke organisatie of bedrijf welkom. Ook mogen deelnemers een introducé meenemen naar de bijeenkomsten. Daarnaast werken we aan een plan om high potentials bij de activiteiten te betrekken. Studenten in de laatste fase van hun studie, PHD’ers en trainees. Juist deze groepen willen we wijzen op de mogelijkheden en ontplooiingskansen in Limburg.”