AgroLeeft

Event date: October 11, 201914:00u
End date: October 11, 2019


Tijdens de Dutch Food Week @ Brightlands organiseert AgroLeeft op vrijdag 11 oktober het AgroLeeft event. Dit evenement is voor iedereen die in de afgelopen vier jaar betrokken is geweest bij hun activiteiten.Tijdens deze middag blikken zij graag met jou terug op de resultaten van de afgelopen jaren. Op deze dag vieren ze de successen, delen ze de uitdagingen waar ze nog voor staan en kijken ze samen met jou vooruit naar de toekomst. Want AgroLeeft gaat door! 

Programma

14.00 – 14.15 Inloop & ontvangst met koffie, thee & gebak 
14.15 – 14.30 Openingswoord door Marcel Creemers 
14.30 – 15.15 Martin Scholten – Circulaire landbouw 
15.15 – 15.30 Interactief vraaggesprek 
15.30 – 15.45 Overhandiging AgroLeeft boek ‘Wij zijn agro’ 
15.45 – 17.00 Afsluiting met borrel 

Over Martin Scholten
Algemeen directeur dierwetenschappen van Wageningen University & Research.

Tijdens de presentatie zal hij ingaan op hoe de Nederlandse landbouw een verdienmodel kan hebben in een moderne en emissiearme kringlooplandbouw, gericht op het voorkomen van verspilling door waarde te vinden in nuttig gebruik van reststromen.

  overview news & events