Gastcolumn

Hans Gubbels

Directeur/bestuurder Stg. Museumplein Limburg

Wat is de kracht van design?

Wellicht lijkt dit een overbodige vraag. Zeker als je een design museum onder je hoede hebt. Toch zijn er meerdere perspectieven op design mogelijk. Design als anglicisme wordt bijna altijd gebruikt om een object te duiden. We denken dan meestal aan producten waarbij bijzondere, veelal esthetische, kenmerken een bijzondere rol spelen. Exclusieve producten die zich onderscheiden van het reguliere, aan de hand van een creatieveling, misschien wel te omschrijven als toegepaste kunst. Ik zou dit meer de poëtische kant van design willen noemen.

Kijken we echter naar design als een Engels zelfstandig naamwoord of werkwoord en vertalen we het naar het Nederlands dan belanden we bij ontwerp of ontwerpen. Deze twee woorden geven meteen een heel ander gevoel. Wikipedia, onze hedendaagse Dikke van Dale zegt hierover: ‘Een ontwerp is een beschrijving van iets nieuws of een beschrijving van iets bestaands. Een ontwerp is dus een beschrijving (projectie of model) van de (toekomstige) werkelijkheid’. Een veel actievere benadering dus waarbij zowel het proces als het eindproduct geduid worden. Niet iets waar kunstenaars aan werken maar ingenieurs, architecten en wetenschappers. Ontwerp is daarmee voor mij de meer prozaïsche kant van design.

Maatschappelijk relevant

Wij kiezen als Cube design museum in onze benaderingswijze van design er bewust voor om niet in te zetten op exposities met design klassiekers of gerenommeerde designers. Waarschijnlijk zou dat wel mooie artikelen in de krant opleveren of veel bezoekers. Wij voelen ons echter juist uitgedaagd om de maatschappelijke relevantie die van ons als Limburgse provinciale museum gevraagd wordt anders in te vullen. Cube als publieksinstelling richt zich op het ontwerpproces en zoals wij dat noemen ‘design for human needs’.  

  We zien ons als ongevraagd partner van Brightlands'

Partner

Aangezien Brightlands’ innovaties zich ook richten op een betere toekomst voor ons allemaal zien wij ons ongevraagd als partner. Er is echter meer dat ons verbindt. De creatieve kracht van designers en hun werkwijze is een uitstekende match met de innovaties die plaatsvinden op de Brightlands campussen. Enkele voorbeelden. Cube opent op 9 mei de expositie Nature met 63 ontwerpprojecten van internationale designers waaronder een visie van Michelin op de toekomst van banden, het project Vision. Een dergelijk project kan inspiratie zijn voor het werk op de Brightlands campussen maar ook kan de specialistische materiaalkennis op diezelfde campussen een dergelijk ontwerp naar realiteit brengen.

Innovaties

In Cube werken studenten en designers in de design labs dagelijks met bezoekers aan nieuw ontwerp. Deze vorm van valorisatie van innovatie leidt tot nieuwe inzichten. Een dergelijke publiekstoegankelijke omgeving biedt natuurlijk mooie kansen om ook Brightlands’ innovaties bij publiek te testen. Cube zet haar netwerk van designers in en legt verbindingen in een jaarprogramma vol events, lezingen en workshops. Alles gericht op designers als katalysator voor een succesvolle transfer van de innovaties van de Brightlands campussen naar het MKB. Zo organiseren we op 13 juni de Future of Industrial Design Summit rondom de rol van design in Industrie 4.0. 

Tweezijdig perspectief

Terug naar de inleidende vraag. Een prozaïsche insteek van design leidt innovaties naar een goed werkend en maakbaar product. De poëtische insteek geeft innovaties relevantie, een gezicht en een hogere marktwaarde. Dat tweezijdig perspectief, dat is voor mij de kracht van design.

English version: Guest column

Over Hans

  • Directeur/bestuurder Stg. Museumplein Limburg (Continium discovery center, Cube design museum en Columbus earth center) sinds 2015
  • Lid Raad van Bestuur Theatergroep Het Laagland
  • Lid York Forum (internationale denktank) sinds 2014

Vanuit een enorme fascinatie voor de wereld om hem heen koos Hans Gubbels na zijn middelbare school voor een studie werktuig-bouwkunde. Hij behaalde daarnaast ook diploma’s in technische computer-wetenschappen en marketing.

 

In 2000 verkocht hij zijn eigen bedrijf, dat zich bezighield met het ontwerpen van concepten voor pret- en themaparken, wereldtentoonstellingen en andere publiekscentra. 

 

Hans Gubbels startte vijftien jaar geleden als directeur van het techniekmuseum in Kerkrade. Dat museum is uitgegroeid tot een wereldwijd uniek cluster van een experience, een museum en een discovery center met respectievelijk de onderwerpen aarde, design en wetenschap en technologie. Deze bezoekerscentra – Columbus, Cube en Continium – zijn neergezet als open instellingen voor storytelling, engagement, debat, co-creatie en het delen van kennis over de wereld om ons heen en de aarde waarop wij leven. De missie van het cluster is het versterken van de samenleving door het bieden van een platform voor oplossingen voor een duurzame toekomst.